banner
spacer images spacer images
spacer images
Home   
spacer images
spacer images

โธมัส เซฟเวอรี่โธมัส เซฟเวอรี่ (Thomas Savery)(1650 - 1715)เกิดที่ เดวอน ประเทศอังกฤษ ประมาณปี 1650 ประวัติ 40 ปีแรกของเขาค่อนข้างคลุมเครือ แม้แต่ทะเบียนเกิดก็ไม่มี บางคนว่าเขาเป็นทหาร เนื่องจากคนเรียกเขาว่า ผู้กองเซฟเวอรี่ (Captain Savery)แต่บางคนว่าไม่แน่ ใครก็ตามในสมัยนั้นที่เป็นหัวหน้า จะถูกเรียกว่าเป็น ผู้กอง

เซฟเวอรี่เป็นนักประดิษฐ์ เขาจดทะเบียนลิขสิทธิ์อันแรกของเขาในปี 1696 คือ เครื่องสำหรับ ตัด ฝน และขัดกระจก เขายังประดิษฐ์เครื่องสำหรับวัดระยะทาง ที่เรือเดินทาง เขาเคยเสนอกองทัพเรือให้ใช้เรือที่เคลื่อนที่โดยใช้ วงล้อใบพาย (paddle wheel)หมุนด้วยแรงคน ติดอยู่ข้างเรือ แต่ไม่ได้รับความสนใจ สิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้เขามีชื่อเสียงมากที่สุดคือ เครื่องสูบน้ำโดยใช้พลังไอน้ำสร้างเสร็จในปี 1696 และจดทะเบียนลิขสิทธิ์เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 1698 โดยทั่วไปเรียกว่า เครื่องสูบน้ำของเซฟเวอรี่ (Savery pump)สำหรับใช้สูบน้ำออกจากเหมือง ถือว่าเป็นเครื่องยนต์เครื่องแรกที่นำพลังงานไอน้ำมาใช้ เป็นพลังงานกล

ในปี 1702 เขาเขียนหนังสือชื่อ Miner's Friend เกี่ยวกับการทำงานเครื่องสูบน้ำของเขา

เครื่องสูบน้ำของเซฟเวอรี่ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ใช้ไอน้ำในการสร้างสูญญากาศดูดน้ำขึ้นมา (ดูภาพแอนนิเมชั่น การทำงานของเครื่องสูบน้ำของเซฟเวอรี่) และใช้แรงดันไอน้ำในการผลักน้ำออกไป สูบน้ำได้สูงประมาณ 20 ฟุต การใช้งานมีปัญหามาก เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยนั้นยังไม่อำนวย และเมื่อเซฟเวอรี่เพิ่มแรงดัน ไอน้ำ เพื่อดันน้ำออกได้สูงขึ้น ทำให้หม้อน้ำระเบิด มีผู้เสียชีวิต เครื่องสูบน้ำของเซฟเวอรี่ใช้งานจริงไม่ได้ ไม่มีใครนำไปใช้ มีแต่เครื่องต้นแบบ แต่ก็เป็นแนวทางให้ โธมัส นิวโคเมน นำแนวความคิดไปปรับปรุงให้ทำงานได้ดีขึ้น เครื่องสูบน้ำของนิวโคเมนทำงานได้ดีกว่าของเซฟเวอรี่มาก และได้รับ ความนิยมอย่างกว้างขวาง แต่เซฟเวอรี่ได้จดทะบียนลิขสิทธิ์ "เครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟ" ไว้แล้ว ในปี 1712 นิวโคเมน จำเป็นต้องทำธุรกิจร่วมกับเซฟเวอรี่ ผลิตเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบโดยนิวโคเมน

คนที่ได้รับชื่อเสียงว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ มักจะเป็น โธมัส นิวโคเมน หรือ เจมส์ วัตตส์ แต่เราก็ควรจะทราบว่าเครื่องจักร์ไอน้ำเครื่องแรกของโลก นั้น ประดิษฐ์โดย โธมัส เซฟเวอรี่ และ ทั้งเซฟเวอรี่ และนิวโคเมน ได้แนวความคิดมาจาก เดนิส ปาแปง (Denis Papin)ซึ่งคิดไว้ตั้งแต่ปี 1690 อีกที


รูปที่ 1 ภาพวาดเครื่องสูบน้ำของเซฟเวอรี่
 
|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์