banner
spacer images spacer images
spacer images
Home   
spacer images
spacer images

นาฬิกาลูกตุ้มนาฬิกาลูกตุ้มถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี 1656 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์(ดัทช์) คริสเตียน ฮอยเก็นส์ (Christiaan Huygens) จนบัดนี้การทำงานของมันก็ยังไม่เปลี่ยนไปมาก จนกระทั่งปี 1930 นาฬิกาลูกตุ้มเป็นนาฬิกาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก
 
กาลิเลโอ(1564 - 1642 )เป็นผู้ค้นพบหลักการว่า คาบเวลาในการการแกว่งของลูกตุ้มสามารถนำมาใช้เป็นมาตรฐานในการจับเวลาได้ ตั้งแต่ปี 1582 เล่ากันว่า กาลิเลโอ ได้ความคิดนี้จากการเฝ้าสังเกตุการแกว่งของโคมไฟระย้าในโบสถ์แห่งปีซ่า (Cathedral of Pisa) โดยการจับเวลาเปรียบเทียบกับชีพจรของตนเอง โดยค้นพบว่าคาบเวลาในการแกว่งของลูกตุ้มไม่ขึ้นอยู่กับ amplitude ของการแกว่ง และไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของลูกตุ้มด้วย ขึ้นอยู่กับความยาวของลูกตุ้มอย่างเดียว แต่กาลิเลโอก็ไม่ได้สร้างนาฬิกาลูกตุ้มขึ้นมาแม้ว่าเขาออกแบบไว้ ในปีสุดท้ายก่อนเขาจะตาย
 
เคล็ดลับของการสร้างนาฬิกาลูกตุ้มคือกลไกการปล่อยเฟือง (escapement mechanism ) เพื่อให้การแกว่งของลูกตุ้มหนึ่งครั้ง ทำให้ เฟืองหมุนไปทีละซี่ ดังที่แสดงในภาพข้างบน นาฬิกาลูกตุ้มรุ่นแรกๆของ ฮอยเก็นส์ มีความผิดพลาดประมาณวันละ 1 นาที นับเป็นครั้งแรก ที่สามารถจับเวลาได้เที่ยงตรงขนาดนี้ นาฬิการุ่นหลังๆ ของเขามีความผิดพลาดน้อยกว่าวันละ 10 วินาที
 

|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์