banner
spacer images spacer images
spacer images
Home   
spacer images
spacer images

Nikolaus OttoNikolaus August Otto (14 มิ.ย. 1832 - 28 ม.ค. 1891) ชาวเยอร์มันเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องยนต์สี่จังหวะในปี 1876

ออตโต ออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ 16

ในปี 1860 ออตโตทราบเกี่ยวกับงานของ Etienne Lenoir ชาวเบลเยี่ยมที่จดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ สูบเดียว ใช้แก้สสำหรับจุดไฟแสงสว่างเป็นเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ทำงานได้แต่ไม่ดี มีประสิทธิภาพเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ ออตโตมีแนวความคิดว่าการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวจะได้ประสิทธิภาพมากกว่า การทดลองครั้งแรกล้มเหลว แต่ภายใน 1 ปีเขาก็ประดิษฐ์เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ใช้น้ำมันแก๊สโซลีน มีคาบูเรเตอร์ได้สำเร็จ และจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในปี 1861

ในปี 1864 เขาและเพื่อนชื่อ Eugen Langer ตั้งบริษัท N.A.Otto & cie บริษัทนี้เป็นบริษัทแรกที่ผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายใน ปัจจุบันบริษัทนี้ยังดำเนินกิจการอยู่ในชื่อ บริษัท Deutz AG

ในปี 1867 เครื่องยนต์ 2 จังหวะของเขาได้รับรางวัลเหรียญทองที่งาน World's Fair ที่กรุงปารีสรูปที่ 1     เครื่องยนต์ atmospheric gas engine ของออตโต ปี 1876

ต่อมา Gottlieb Daimler และ Wilhelm Maybach ได้เข้ามาร่วมทำงานในบริษัทเขา ทั้งสามคนร่วมกันออกแบบเครื่องยนต์แบบสี่จังหวะขึ้นและประสบความสำเร็จในปี 1876 และจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้ นับเป็นการปฏิวัติวงการเครื่องจักรเครื่องยนต์ วงรอบการทำงานของเครื่องยนต์แบบนี้เรียกว่า four-stroke cycle หรือ Otto cycle เพื่อเป็นเกียร์ติแก่เขารูปที่ 2     เครื่องยนต์สี่จังหวะของออตโต ปี 1876

ในปี 1886 ทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่องยนต์สี่จังหวะของออตโตถูกยกเลิกเนื่องจากมีการค้นพบว่า วิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อ Aphouse Beau de Rochas ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้แล้วตั้งแต่ปี 1862 แม้ว่าไม่สามารถทำเครื่องจริงๆขึ้นมาได้

เครื่องยนต์สันดาปภายในของออตโต ต่อมาเป็นเครื่องยนต์ที่มีใช้งานแพร่หลายมากที่สุด มีใช้ในรถยนต์ เรือ เครื่องบิน และในกิจการต่างๆ มากมาย

Nikolaus August Otto ตายในวันที่ 26 มกราคม 1891 แต่เครื่องยนต์สี่จังหวะของเขายังมีใช้อยู่จนทุกวันนี้

|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์