banpit.com
spacer images spacer images
spacer images
Home   
spacer images
spacer images

เครื่องสูบน้ำของนิวโคเมนเครื่องสูบน้ำของนิวโคเมน เครื่องแรกออกแบบ และสร้างเสร็จในปี 1712 โดย โธมัส นิวโคเมน (Thomas Newcomen) ถือเป็นเครื่องจักรไอน้ำแบบแรกที่ใช้งานได้จริง รุ่นก่อนๆ เป็นเพียงของเล่นสนุกๆ หรือ ของแปลกมากกว่าที่จะใช้งานได้จริง มันทำงานด้วยแรงดันของ บรรยากาศ ดังนั้นบางทีเรียกว่า Atmospheric Engine ต่างกับเครื่องจักรไอน้ำรุ่นต่อๆ มาซึ่งทำงานด้วยแรงดันของไอน้ำ
 
เครื่องสูบน้ำของนิวโคเมนใช้สูบน้ำออกจากเหมืองในอังกฤษ มีลูกสูบแต่ไม่มีวงล้อข้อเหวี่ยง ก้านสูบต่อกับไม้กระดก ซึ่งอีกด้านต่อกับปั้มน้ำโดยตรง การชักขึ้นชักลงของปั้มน้ำ ดูดน้ำออกจากเหมือง
 
แหล่งพลังงานคือ ความร้อนที่ได้จากการเผาไม้หรือถ่านหิน ต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอ
 
การทำงานมี 2 จังหวะ คือ จังหวะเป่า และ จังหวะดูด
 

 
รูปที่ 1 จังหวะที่ 1 เป่า(ไอน้ำเข้ากระบอกสูบ)
 
จังหวะที่ 1 เป่า   ในช่วงที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นข้างบน พนักงานจะเปิดลิ้นให้ไอน้ำเข้าไปใน กระบอกสูบ ไอน้ำที่ใช้มีแรงดันประมาณ 5 psi ค่อนข้างต่ำ ไม่พอที่จะดันลูกสูบให้ขึ้นไปได้ ในช่วงนี้คานกระดกเป็นตัวหลักที่ดันลูกสูบขึ้นไป เนื่องจากคานกระดกด้านเครื่องปั้มมีตุ้มน้ำหนักถ่วงให้หนักกว่าด้านลูกสูบ
 

 
รูปที่ 2 จังหวะที่ 1 ดูด(ลูกสูบลงมา)
 
จังหวะที่ 2 ดูด   เมื่อลูกสูบขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุดแล้ว พนักงานจะปิดลิ้นไอน้ำ แล้วเปิดลิ้นน้ำเย็นฉีดน้ำเย็นเข้าไป ในกระบอกสูบ ทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ เกิดสูญญากาศดูดลูกสูบลงมา คานกระดกดึงสูบน้ำขึ้น สูบน้ำจากเหมืองขึ้นมา จังหวะนี้ เป็นจังหวะที่ต้องใช้แรงมาก ในการสูบน้ำขึ้นมา แรงที่ทำงานคือความกดดันของบรรยากาศ
 
เครื่องสูบน้ำของนิวโคเมน เป็นเครื่องจักรไอน้ำที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เมื่อนิวโคเมนเสียชีวิตในปี 1729 มีเครื่องสูบน้ำของเขา ใช้ในยุโรปอย่างน้อย 100 เครื่อง มีการผลิตและใช้งานมากกว่า 100 ปี มีเครื่องหนึ่งใช้งานมาจนถึงปี 1934
 
ข้อเสียของเครี่องสูบน้ำของนิวโคเมน คือ 1)มีประสิทธิภาพต่ำมาก คือ ต่ำกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเมื่อฉีดน้ำเข้าไปในกระบอกสูบ ทำให้กระบอกสูบเย็น พอใส่ไอน้ำเข้าไปใหม่ ไอน้ำบางส่วนก็กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ต้องเสียเวลาและไอน้ำเพื่อทำให้กระบอกสูบร้อนใหม่ และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก 2) การทำให้ก้านสูบหมุนวงล้อ มีปัญหา วงล้อหมุนกระตุกๆ เนื่องจากลูกสูบให้กำลังเฉพาะตอนดูดลงเท่านั้น
 
ผู้ที่มาปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ำของนิวโคเมนให้ทำงานดีขึ้น และแก้ข้อเสียทั้งสองประการ คือ เจมส์ วัตตส์ ซึ่งได้แนวความคิดหลังจากได้ ทำการซ่อมเครื่องสูบน้ำของนิโคเมนในปี 1763 (หลังจากนิวโคเมนเสียชีวิตไปแล้ว 34 ปี)
 
ภาพแอนิเมชั่น เครื่องสูบน้ำของนิวโคเมน จาก เวบ http://en.wikipedia.org/wiki/Newcomen_engine
 
Download โปรแกรม เครื่องสูบน้ำของนิวโคเมน
 
อ่าน ชีวประวัติของ โธมัส นิวโคเมน
 
เอกสารอ้างอิง
http://www.keveney.com/newcommen.html
 
|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์