banner
spacer images spacer images
spacer images
Home     
spacer images
spacer images

คริสเตียน ฮอยเกนส์Christiaan Huygens (14 เม.ย. 1629 - 8 ก.ค. 1695) เป็นชาวดัทช์ (เนเธอร์แลนด์) เป็นนักฟิสิกส์ นักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักประดิษฐ์ เกิดที่กรุงเฮก ศึกษาวิชากฎหมายที่ University of Leiden และที่ Collage of Orange ก่อนที่จะมาศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ผลงานของฮอยเกนส์มีมากมาย

เขามีส่วนเล็กน้อยในการพัฒนาวิชาแคลคูลัส

ในปี 1678 เขาได้กำหนดหลักการง่ายๆที่เรียกว่า Huygens' principle สำหรับใช้ในการศึกษาคลื่นแสง หรือ คลื่นอื่นๆทียังคงใช้ ในวิชาฟิสิกส์มาจนทุกวันนี้

ในปี 1655 เขาค้นพบดวงจันทร์ของดาวเสาร์ที่มีชื่อว่า Titan

ในปี 1656 เขาศึกษาวงแหวนของดาวเสาร์ และสรุปว่าประกอบด้วยก้อนหินเล็กๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลจากยานอวกาศที่เราส่งไปสำรวจดาวเสาร์ ยืนยันความจริงข้อนี้

ในปีเดียวกันเขาศึกษา เนบิวล่าโอไรอัน ด้วยกล้องดูดาว และ ค้นพบว่าประกอบด้วยดาวหลายดวง ย่านที่สว่างของเนบิวล่าดังกล่าวเรียกว่า Huygens Region เพื่อเป็นเกียร์ติแก่เขา นอกจากนั้นเขายังค้นพบ เนบิวล่า และดาวคู่ (double star)อีกหลายดวง

เขาเป็นคนแรกที่เขียนตำราในวิชา Probability (ความน่าจะเป็น)

นอกจากนั้นเขายังเป็นนักประดิษฐ์ ในปี 1657 เขาได้รับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์นาฬิกาลูกตุ้ม ตามหลักการที่ กาลิเลโอวางไว้

เอกสารอ้างอิง http://en.wikipedia.org/wiki/Christiaan Huygens

|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์