banner
spacer images spacer images
spacer images
Home   
spacer images
spacer images

เครื่องยนต์สี่จังหวะเครื่องยนต์สี่จังหวะถูกพัฒนาขึ้นโดยชาวเยอร์มัน Nikolaus Otto ในปี 1876 ดังนั้นวงรอบการทำงานทาง เทอร์โมไดนามิคจึงเรียกว่า Otto cycle หรือ four stroke cycle เป็นเครื่องยนต์ที่มีใช้กว้างขวางที่สุด เนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์แบบนี้
 
สี่จังหวะของการทำงานคือ ดูด(intake) อัด(compression) ระเบิด(power) คาย(exhaust) แต่ละจังหวะคือการขึ้นหรือลงของลูกสูบหนึ่งครั้ง เครื่องยนต์ต้องหมุน 2 รอบจึงทำงานครบวงจร จากสี่จังหวะมีเพียงจังหวะเดียวที่ให้พลังงาน คือ จังหวะระเบิด จังหวะนี้บางทีเรียกว่า จังหวะกำลัง
 

รูปที่ 1 จังหวะดูด(intake stroke)
 
จังหวะดูด(intake stroke) กลไกเปิดลิ้นไอดี ปิดลิ้นไอเสีย ลูกสูบเคลื่อนลงมาข้างล่าง ดูดส่วนผสมน้ำมัน อากาศเข้ามาในห้องสูบ
 

รูปที่ 2 จังหวะอัด(compression stroke)
 
จังหวะอัด(compression stroke) กลไกปิดทั้งลิ้นไอดีและไอเสีย ลูกสูบเคลื่อนขึ้นมาข้างบน บีบอัดส่วนผสมน้ำมันอากาศให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดการระเบิด
 

รูปที่ 3 จังหวะระเบิดหรือจังหวะกำลัง(power stroke)
 
จังหวะระเบิดหรือจังหวะกำลัง(power stroke)ก่อนที่ลูกสูบจะขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุดเล็กน้อย ระบบหัวเทียนจะจุดหัวเทียนให้มีประกายไฟ พอลูกสูบขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุด ส่วนผสมน้ำมันอากาศก็ระเบิดขึ้น ปฏิกริยาเคมีทำให้เกิดความร้อนขึ้นเป็นจำนวนมาก ความร้อนทำให้อากาศในห้องสูบขยายตัว มีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีความดันมหาศาล ผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลง จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เครื่องยนต์ให้พลังงานกับอุปกรณ์ภายนอก
 

รูปที่ 4 จังหวะคาย(exhaust stroke)
 
จังหวะคาย(exhaust stroke)เมื่อลูกสูบเคลื่อนลงมาล่างสุด โมเมนตั้มของข้อเหวี่ยงทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นข้างบน ขณะเดียวกันกลไกจะบังคับให้ลิ้นไอเสียให้เปิด ส่วนลิ้นไอดียังคงปิดอยู่ การเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนของลูกสูบ ดันส่วนผสมน้ำมันอากาศที่เผาใหม้แล้วออกมาทางท่อไอเสีย
 
ข้อดีของเครื่องยนต์สี่จังหวะคือ มีประสิทธิภาพสูง กินน้ำมันน้อย ปล่อยมลพิษออกมาต่ำ
 
ข้อเสียคือ มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมาก สร้างยากกว่า ขนาดเท่ากันมีกำลัง(แรงม้า)ต่ำกว่าเครื่องยนต์สองจังหวะ
 
สำหรับการใช้กับรถยนต์ เครื่องยนต์สี่จังหวะมีข้อได้เปรียบเครื่องยนต์สองจังหวะหลายประการ ดังนั้นรถยนต์ส่วนใหญ่จึงใช้เครื่องยนต์สี่จังหวะ
 
Download โปรแกรม เครื่องยนต์สี่จังหวะ

|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์