banner
spacer images spacer images
spacer images
Home   
spacer images
spacer images

เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลพัฒนาขึ้นโดย Rudolf Diesel ชาวเยอร์มัน ได้รับทะเบียนสิทธิบัตรในปี 1892 ความมุ่งหมายคือ เพื่อให้เครื่องยนต์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเครื่องยนต์สมัยนั้นไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไร

วงรอบการทำงานเกือบจะเหมือนกับเครื่องยนต์สี่จังหวะ ที่แตกต่างกันคือ

1) เครื่องยนต์แกสโซลีนจุดระเบิดด้วยประกายไฟจากหัวเทียนหัวเทียน ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีหัวเทียน จุดระเบิดจากการอัดส่วนผสมน้ำมัน+อากาศ ด้วยอัตราส่วนการอัดที่สูงมากจนอุณหภูมิสูงถึงจุดระเบิด

2) ในจังหวะดูดเครื่องยนต์แกสโซลีนดูดเอาส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศเข้ามาในกระบอกสูบ ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลดูดอากาศเข้ามาอย่างเดียว แล้วจึงทำการอัด ก่อนลูกสูบขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุด (TDC-Top Dead Center)เล็กน้อยหัวฉีดทำการฉีดน้ำมันเข้าไปผสมกับอากาศในกระบอกสูบโดยตรง เรียกว่า ระบบ direct injection

สี่จังหวะของการทำงานมีดังนี้


รูปที่ 1 จังหวะดูด

จังหวะดูด(intake stroke) กลไกเปิดลิ้นไอดี ปิดลิ้นไอเสีย ลูกสูบเคลื่อนลงมาข้างล่างอากาศเข้ามาในกระบอกสูบ


รูปที่ 2 จังหวะอัด

จังหวะอัด(compression stroke) กลไกปิดทั้งลิ้นไอดีและไอเสีย ลูกสูบเคลื่อนขึ้นมาข้างบน บีบอัดส่วนผสมน้ำมันอากาศให้มีความดันและ อุณหภูมิสูงขึ้น เครื่องยนต์ใช้อัตราส่วนการอัดประมาณ 14 ต่อ 1 ถึง 25 ต่อ 1 สูงกว่าเครื่องยนต์แกสโซลีนซึ่งใช้อัตราส่วนการอัดประมาณ 8 ต่อ 1 ถึง 12 ต่อ 1
 

รูปที่ 3 ฉีดน้ำมัน

ก่อนลูกสูบจะขึ้นถึงจุดสูงสุดเล็กน้อย หัวฉีดทำการฉีดน้ำมันเข้ามาในลูกสูบ พอลูกสูบขึ้นถึงจุดสูงสุด ก็เกิดการระเบิดขึ้นพอดี เนื่องจากอุณหภูมิ ในกระบอกสูบสูงพอที่จะทำให้เกิดการระเบิดได้


รูปที่ 4 จังหวะกำลัง

จังหวะระเบิดหรือจังหวะกำลัง(power stroke)การระเบิด ทำให้เกิดความร้อนขึ้นเป็นจำนวนมาก ความร้อนทำให้อากาศในห้องสูบขยายตัว มีอุณหภูมิ และมีความดันสูงขึ้น ผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลง จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เครื่องยนต์ให้พลังงานกับอุปกรณ์ภายนอก


รูปที่ 5 จังหวะคาย

จังหวะคาย(exhaust stroke)เมื่อลูกสูบเคลื่อนลงมาล่างสุด โมเมนตั้มของข้อเหวี่ยงทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นข้างบน ขณะเดียวกันกลไกจะบังคับให้ลิ้นไอเสียให้เปิด ส่วนลิ้นไอดียังคงปิดอยู่ การเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนของลูกสูบ ดันส่วนผสมน้ำมันอากาศที่เผาใหม้แล้วออกมา ทางท่อไอเสีย

ข้อดีของเครื่องยนต์ดีเซล เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์แกสโซลีน คือ มีประสิทธิภาพสูง กินน้ำมันน้อย ไม่ต้องมีระบบหัวเทียน ใช้น้ำมันราคาถูก ทำให้ประหยัดค่าน้ำมัน น้ำมันดีเซลนอกจากราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลแล้ว ลิตรต่อลิตรยังมีพลังงานความร้อนมากกว่าด้วย เมื่อใช้น้ำมัน 1 ลิตรเท่ากัน รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลไปได้ไกลกว่า

ข้อเสียคือ มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ต้องมีระบบหัวฉีดที่ยุ่งยากซับซ้อน สร้างยากกว่า

เครื่องยนต์ดีเซลเหมาะสำหรับ การงานประจำที่เช่นเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ เรือขนาดใหญ่

Download โปรแกรม เครื่องยนต์ดีเซล

|   Home   |  

มีปัญหาติดต่อ : kharavuth@yahoo.com
แก้ไขข้อมูลหลังสุด ตุลาคม 2549
 

 

 

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับหน้าสารบัญธรรมชาติมหัศจรรย์ ฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์