ภาพถ่ายสามมิติจากยานสำรวจอวกาศ Opportunity
3-dimension.jpg
1
3-dimension1.jpg
2
3-dimension2.jpg
3
3-dimension3.jpg
4
3-dimension4.jpg
5
3-dimension6.jpg
6

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์