MERCURY PROJECT
 
GEMINI PROJECT
 
APOLLO PROJECT
 
Step on the moon front page
 
 
 
โครงการ Gemini
 
โครงการอวกาศโครงการที่ 2 ของสหรัฐฯ ประกาศในเดือนมกราคม 1962. เป็นโครงการที่ส่งมนุษย์อวกาศ ครั้งละสองคน และให้ชื่อว่า Gemini โครงการนี้เป็นโครงการ ต่อเนื่องระหว่างโครงการ Mercury ไปจนถึงคนไปลงบนดวงจันทร์ ความสำเร็จของโครงการ มีความสำคัญมากต่อการไปดวงจันทร์ จุดมุ่งหมายของการเดินทางของ Gemini ทั้ง 10 เที่ยว ใช้ระยะเวลา 20 เดือน จาก 1965 ถึง 1966 คือ : 1) ให้ทั้งคน และเครื่องมือ อยู่ในอวกาศ ยาวสองอาทิตย์ . 2) จุดนัดพบและการเชื่อมต่อ ระหว่างยานอวกาศด้วยกัน 3) ด้วยวิธีการกลับเข้าสู่บรรยากาศของโลก และลงสู่พื้นในที่ ๆ กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเพียงพอที่จะใช้กับการเดินทางของ Apollo ต่อไปจากโครงการ Gemini ทำให้คนอเมริกันสามารถลบภาพ ความสงสัย ในความสามารถไปดวงจันทร์ลงได้ โครงการ Gemini ได้ทำหลายๆอย่าง เช่นการมาพบกันของยานอวกาศ และ การ ต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน.
        ยาน Gemini คือการขยายยาน Mercury ให้ใหญ่ขึ้นซึ่งมีขนาดความยาว 5.8 เมตร (19 ฟุต ) , มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร.( 10 ฟุต ) , ยานต้องบรรทุกมนุษย์อวกาศ 2 คน.Gemini ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ส่วนที่เรียกว่า อะแดปเตอร์ และ ส่วนรีเอนทรี ก่อนที่จะกลับสู่โลก ส่วนรีเอนทรีจะแยกออกจากส่วน อะแดปเตอร์ และ ทิ้งส่วนอะแดปเตอร์ ไว้ในอวกาศ โดยไม่เก็บกลับมา ยานอวกาศ Gemini ใช้จรวด Titan ซึ่งมีกำลังขับเคลื่อนมากกว่าจรวด Redstone ในการส่งยานอวกาศ ขึ้นสู่วงโคจร และ ยานอวกาศ Gemini ลำแรก เท่านั้น ที่มีชื่อเล่นว่า " MOLLY BROWN ".

 
Manned space flight for Gemini Project
Dated
Mission
Crew
Spacecraft
Launch Vehicle
Duration
Milestone
March 23 , 1965
Gemini 3
Gus Grissom , John Young
Molly Brown
Titan
4 hrs.52 min.31 sec.
เป็นยาน Gemini ลำแรก ที่มี มนุษย์ ขึ้นไปด้วย , โคจร 3 รอบ.
 
Dated
Mission
Crew
Launch Vehicle
Duration
Milestone
June 3-7 , 1965
Gemini 4
James Mcdivitt , Edward White
Titan
4 days 1 hr. 56 min.12 sec.
เป็นครั้งแรก ในการ ทดลอง เกี่ยวกับยาน ภายนอก (EVA): White' เป็นนักบิน อวกาศ คนแรก ที่ออกไป ท่อง ในอวกาศ และ เป็นเวลา 22 นาที.
 
Dated
Mission
Crew
Launch Vehicle
Duration
Milestone
August 21-29 , 1965
Gemini 5
Gordon Cooper , Charles Conrad
Titan
7 days 22 hrs.55 min.14 sec.
ประเมิน ระบบ การ นำล่อง สำหรับ การ นัดพบ กับ ยานลำอื่น ในอนาคต. โคจร 120 รอบ.
 
Dated
Mission
Crew
Launch Vehicle
Duration
Milestone
December 4-18 , 1965
Gemini 7
Frank Borman , James Lovell
Titan
13 days 18 hrs.35 min.1 sec.
Gemini 7 ใช้ในการกำหนดจุดนัดพบ เนื่องจาก Gemini 6 ถูก ยกเลิกจุดมุ่งหมายหลักของ Gemini 7 คือการ บ่งบอกว่ามนุษย์สามารถที่จะอยู่ในอวกาศได้ 14 วัน หรือไม่?.
 
Dated
Mission
Crew
Launch Vehicle
Duration
Milestone
December 15-16 , 1965
Gemini 6A
Walter Schirra , Thomas Stafford
Titan
1 day 1 hrs.51 min.24 sec.
เป็นการ เข้าหาจุดนัดพบ เป็นครั้งแรกด้วย Gemini 7 ,อยู่ที่ ตำแหน่งนั้นเป็นเวลามากกว่า 5 ช.ม. ที่ระยะทางตั้งแต่ 0.3 ถึง 90 เมตร.(1 ถึง 295 ฟุต ).
 
Dated
Mission
Crew
Launch Vehicle
Duration
Milestone
March 16 , 1966
Gemini 8
Neil Armstrong , David Scott
Titan
10 hrs.41 min.26 sec.
กระทำการเชื่อมต่อ กับยานอวกาศ อีกลำหนึ่ง ที่ไม่มีมนุษย์อวกาศ ชื่อ AGENA ในอวกาศเป็นครั้งแรก .
 
Dated
Mission
Crew
Launch Vehicle
Duration
Milestone
June 3-6 , 1966
Gemini 9A
Thomas Stafford , Eugene Cernan
Titan
3 days 21 hrs.
เข้าหาจุดนัดพบ และเชื่อมต่อกับส่วนต่อของยานเป้าหมาย หลังจากที่ Agenaล้มเหลวในการส่งขึ้นโคจรจากฐาน.มี 3 แบบในการเข้าหาจุดนัดพบ, ใช้เวลา ฝึกการ ร่วมกับ ยานอวกาศลำอื่นถึง2 ช.ม. , และโคจรถึง 44 รอบ.
 
Dated
Mission
Crew
Launch Vehicle
Duration
Milestone
July 18-21 , 1966
Gemini 10
John Young , Michael Collins
Titan
2 days 22 hrs.46 min.39 sec.
เป็นครั้งแรกในการใช้ยานเป้าหมายที่มีเครื่องยนต์ด้วย. ยาน Gemini 10 เข้าหาจุดนัดพบ กับเป้าหมายของ Gemini 8. Collins เดินทาง 49 นาที ในการยืนเตรียมตัว และ 39 นาที ในการ ดำเนินการนำกลับมา โคจร 43 รอบ.
 
Dated
Mission
Crew
Launch Vehicle
Duration
Milestone
September 12-15 , 1966
Gemini 11
Charles Conrad , Richard Gordon
Titan
2 day 23 hrs.17 min.8 sec.
Gemini ทำสถิติความสูงที่ 1189.3 ก.ม.(739.2 ไมล์ ),เข้าหาจุดนัดพบกับ Agena ที่มีเครื่องยนต์ หลังจากโคจรรอบแรก และทำการเชื่อมต่อ. Gordon ใช้เวลา 33 นาที. EVA และ 2 hrs.ตั้ง EVA. โคจร 44 รอบ.
 
Dated
Mission
Crew
Launch Vehicle
Duration
Milestone
November11-15 , 1966
Gemini 12
James Lovell , Buzz Aldrin
Titan
3 days 22 hrs.34 min. 31 sec.
เป็นยาน Gemini ลำสุดท้าย ดำเนินการเข้าหาจุดนัดพบและ เชื่อมต่อกับเป้าหมาย Agena และรักษาตำแหน่งไว้กับตัว ขณะที่ EVA . Aldrin ปฏิบัติการเดินอวกาศ 1 ครั้ง และ ปฏิบัติการอื่นๆ รวมแล้ว 5 ช.ม.30 นาที.ของ EVA .
 
^ Gemini 5 Splashdown
^ Gemini 6 and 7 Rendezvous.
^ Gemini 8 is docking to Agena target
^ Gemini 11 and conrad
^ Gemini 11 seperated from docking
^ Gemini 11 Target launch
^ Australia , view from Gemini 11
^ Gemini 12 , Agena target
^ Gemini 12 Spacecraft
^ Gemini12,Edwin E Aldrin,jr.space walk
^ Egyp and nile river from gemini 12
 

© 2001 Thai Technics.Com All Rights Reserved

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
แผ่นใสการเรียนการสอน วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

เอกสารการสอน PDF

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์  กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

 

 

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์

แบบฝึกหัดออนไลน์

ทดสอบออนไลน์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์