ภาพสามมิติบนดาวอังคาร ถ่ายจากยานสำรวจสปิริต
05-st-1-drifts-A053R1_br3d.jpg
1
06-st-2-ripple-A053R1_br3d.jpg
2
2F127703379FFL0327P1214A0M1-A16R1_br3d.jpg
3
2NN006EFF02CYP05A000M1-A8R1_br.jpg
4
2R127428271FFL0300P1004A0M2_str1-A12R1_br.jpg
5
misol003_15ana_new-A13R1_br.jpg
6
x_pubeng_approved_020904a_aeolian_ncam_anaglyph_trim-A037R1_br3d.jpg
7
PIA05005_br.jpg
8
PIA05008_br.jpg
9
RoverEgressAnaglyph-A20R1_br3d.jpg
10
PIA04993_br.jpg

11

 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์