หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ไม่ถึงดวงดาว

กราฟรูปตัว s

           นายทีออดอร์ มอร์ดิส ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งมีความยาวประมาณ 300 หน้า ตั้งชื่อว่า Prediction เนื้อหาภายในประกอบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายอนาคต และจำนวนประชากร ของมนุษย์ นายมอร์ดิส ใช้กราฟรูปตัว S ช่วยทำนายจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ โดยนำปัจจัย สิ่งแวดล้อมมาเป็นปัจจัยร่วมในสมการทางคณิตศาสตร์ 

ผู้ถูกล่ากับผู้ล่า

           เช่นถ้าสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยร่วมตัวหนึ่งเกิดความขาดแคลน กันดารและอาหารมีน้อย ประชากรของสัตว์จะลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ จำนวนประชากรจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงระดับที่ปริมาณอาหารไม่สามารถจะตอบสนองต่อจำนวนประชากรที่มากขึ้นได้เพียงพอ จำนวนประชากรก็จะเริ่มลดลง เมื่อนำมาเขียนกราฟจะมีลักษณะเป็นกราฟรูปตัว S ยกตัวอย่างของกระต่ายป่า ซึ่งเป็นผู้ถูกล่า ถ้าจำนวนแมวป่ามีน้อย กระต่ายป่าจะเพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้แมวป่าเริ่มปรับตัวมีจำนวนเพิ่มขึ้นตาม ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีแหล่งอาหารสมบูรณ์ ขณะเดียวกันจำนวนกระต่ายป่าจะเริ่มลดลงแทน การขึ้นลงของจำนวนประชากรของสัตว์ทั้ง 2 ชนิดมีลักษณะควบคุมซึ่งกันและกัน

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


กราฟรูปตัว s

ผู้ถูกล่ากับผู้ล่า

ประยุกตได้เกือบทุกระบบ

สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ในอนาคต

 
 
 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
•เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
•การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
•ความเสถียรภาพของลูกข่าง
•ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
•เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน