อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่สำคัญ

นับจากมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เดินเครื่องในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา มีอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่สำคัญดังนี้


1.เมื่อปี พ.ศ. 2522 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทรีไมล์ไอส์แลนด์-2
ในรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากขาดน้ำหล่อ
เย็นในแกนเครื่องปฏิกรณ์ ทำให้เชื้อเพลิงหลอมละลาย มีรังสีรั่วไหล
ออกจากอาคารคลุมปฏิกรณ์ (Reactor Containment) สู่ภายนอก
เล็กน้อย ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บใดๆ
ความรุนแรงของเหตุการณ์ อยู่ในระดับ 5 ตามมาตรา INES

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทรีไมล์ไอส์แลนด์-2

2. ในปี พ.ศ. 2529 ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เชอร์โนบิล-4 ในสหภาพโซเวียตรัสเซีย
(ปัจจุบันอยู่ในประเทศ ยูเครน) มีรังสีปริมาณมากแพร่กระจายออกสู่ภายนอก
เพราะไม่มีอาคารคลุมปฏิกรณ์ ความรุนแรงของเหตุการณ์ เทียบเท่าระดับ 7
ซึ่งเป็นระดับที่รุนแรงที่สุด ตามมาตรา INES
มีผู้เสียชีวิต 31 คน และบาดเจ็บ 203 คน
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล-4 (ด้านขวา)
ที่หล่อคลุมด้วย ตะกั่ว และคอนกรีต เพื่อปิดกั้นรังสีภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
เชอร์โนบิล-4 หลังเกิดอุบัติเหตุ เชอร์โนบิล-4 หลังจากหล่อคลุมด้วยวัสดุกันรังสี
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เดินเครื่อง ฝ่าฝืนกฏระเบียบการเดินเครื่องอย่างร้ายแรงถึง 2 ครั้ง
ที่สำคัญ คือการจงใจปลดระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบความปลอดภัยบางส่วนออกไป เป็นเหตุให้แกนเครื่อง
ปฏิกรณ์ ขาดน้ำหล่อเย็น ทำให้เชื้อเพลิงหลอมละลายบางส่วน กราไฟต์เกิดการลุกไหม้ เกิดการระเบิดของไอน้ำ
อย่างรุนแรงดันทะลุหม้อปฏิกรณ์และอาคารปฏิกรณ์ (Reactor Building)ทำให้กัมมันตภาพรังสีแพร่กระจาย
และส่งผลเสียหายในวงกว้าง
3.ในปี พ.ศ. 2542 เกิดอุบัติเหตุที่โรงงานทดสอบแปรสภาพ
ยูเรเนียม โตไก (Tokai Uranium Conversion Test Facility )
ประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานข้ามขั้นตอน
โดยเทสารยูเรนิลไนเตรท ลงในถังตกตะกอนโดยตรง แทนที่
จะเทลงถังพักก่อน และสารที่เทนั้นมีปริมาณ 16 กิโลกรัม ซึ่ง
มากกว่าที่กำนดไว้คือ 2.4 ก.ก. (มากกว่าถึง 7 เท่า) มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ 3 คน มีก๊าซไอโอดีน-131 รั่วไหลออกสู่บรรยากาศ
เล็กน้อยทางปล่องระบายอากาศ ประมาณ 1/200 ส่วน ของปริ
มาณกำหนด ความรุนแรงของเหตุการณ์ อยู่ในระดับ 4 ตาม
มาตรา INES แต่กระทรวงวิทยาศาสตร์ (Science and
Technology Agency-STA) ปรับเป็น ระดับ 5 เพราะถือว่า
เจ้าของโรงงานเจตนาฝ่าฝืนกฏระเบียบความปลอดภัย
โรงงานแปรสภาพ ยูเรเนียม โตไก ( เกิดอุบัติเหตุบริเวณ C )

ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ ตามมาตรา INES (Interanional Nuclear Event Scale)

เหตุการณ์ ระดับความรุนแรง เกณฑ์กำหนด ตัวอย่างเหตการณ์
ผลกระทบภายนอกโรงไฟฟ้า ผลกระทบภายใน รฟ.
อุบัติเหตุ
(ACCIDENT)
7 อุบัติเหตุ
รุนแรงที่สุด
มีการปลดปล่อยสารรังสีปริมาณ
มาก ในบริเวนกว้าง ส่งผลกระ
ทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
รุนแรงมาก โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล-4 (Ukraine)
พ.ศ.2529
6 อุบัติเหตุ
รุนแรง
มีการปลดปล่อยสารรังสีปริมาณ
มาก และมีการปฏิบัติการณ์เสริม
ด้วยแผนฉุกเฉินเต็มอัตรา
รุนแรง โรงงานสกัดเชื้อเพลิง Kyshtym (Russia)
พ.ศ. 2500
5 อุบัติเหตุ
ที่ส่งผลกระทบ
ถึงภายนอก
มีการปลดปล่อยสารรังสีปริมาณ
จำกัดและมีการปฏิบัติการเสริม
ด้วยแผนฉุกเฉินทางรังสีบางส่วน
แกนปฏิกรณ์
ได้รับความเสียหาย
อย่างรุนแรง
โรงไฟฟ้าวินด์สเกล ไพล์ (UK) พ.ศ. 2500
รฟ. ทรีไมล์ ไอส์แลนด์ (USA) พ.ศ. 2522
โรงงานทดลองแปรสภาพ ยูเรเนียม โตไก
(Japan) พ.ศ. 2542
4 อุบัติเหตุ
เฉพาะบริเวณ
โรงไฟฟ้า
มีการปลดปล่อยสารรังสีปริมาณ
เล็กน้อย ประชาชนได้รับรังสี
อยู่ในช่วงปริมาณที่กำหนด
แกนปฏิกรณ์
เสียหายบางส่วน
มีผลทางรังสีต่อ
สุขภาพผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเฉียบพลัน
โรงงานสกัดเชื้อเพลิง วินด์สเกล (UK)
พ.ศ.2516
โรงไฟฟ้าเซน ลอเรนท์ (France)
พ.ศ.2523
เหตุขัดข้อง
(INCIDENT)
3 เหตุขัดข้อง
รุนแรง
มีการปลดปล่อยสารรังสีปริมาณ
น้อยมาก ประชาชนได้รับรังสี
ต่ำกว่าปริมาณที่กำหนด
มีการเปรอะเปื้อน
ทางรังสีอย่างมาก
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
รังสีเกินปริมาณกำหนด
โรงไฟฟ้าแวนเดลลอส (Spain)
พ.ศ.2532
2 เหตุขัดข้อง ไม่มี ไม่มี  
1 เหตุผิดปกติ ไม่มี ไม่มี  
เหตุการณ์ปกติ
(DEVIATION)
0 เหตุการณ์ปกติ      

ดัชนีสารบัญ     1      3   4   5    6   7   8   9   10

          

นำมาจาก   http://www.energythai.net/nuclear/  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์