เชื้อเพลิงนิวเคลียร์

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ คือแร่ยูเรเนียมจากธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิดคือ
ยูเรเนียม -238 มีปริมาณ 99.3 % ในแร่ยูเรเนียมโดยน้ำหนัก
ยูเรเนียม -235 มีปริมาณ 0.7 %
ขั้นตอนการผลิตเชื้อเพลิง นิวเคลียร์พอสังเขป ได้แก่ การทำเหมือง
การสกัด การแปลงสภาพ การทำให้เข้มข้นแล้วอัดให้เป็นเม็ด
เชื้อเพลิงรูปทรงกระบอก ขนาดประมาณ 8x10 มิลลิเมตร
แล้วบรรจุเรียงกัน ในท่อเซอร์คัลลอยด์
ความยาว 60 เซนติเมตร (แบบ CANDU)
หรือ 4 เมตร (แบบ BWR, PWR) เป็นแท่งเชื้อเพลิง
แล้วรวมกันเป็นชุด เป็นมัดเชื้อเพลิง เพื่อนำไปประกอบ
และทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ โดยมี
กำหนดการเปลี่ยน เชื้อเพลิงใหม่ อาจกระทำเป็นรายวัน
หรือรายปี ซึ่งขึ้นอยู่ กับชนิดของปฏิกรณ์
แร่ยูเรเนียม เค้กเหลือง (U3O8)
ผงยูเรเนียม (UO2) เม็ดเชื้อเพลิง การประกอบเป็นมัดเชื้อเพลิง


ยูเรเนียม-235 เพียง 1 กรัม ให้ความร้อนเทียบเท่าถ่านหินชั้นดี 3 ตัน
ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ขนาด 1,000 เมกะวัตต์
มีความสิ้นเปลืองยูเรเนียมเข้มข้นแบบใช้ครั้งเดียว ประมาณ 30 ตันต่อปี
ถ้าใช้ถ่านลิกไนต์จะต้องมีปริมาณถึง 6,000,000 ตันต่อปี

 

แหล่งแร่ยูเรเนียมกระจายอยู่ทุกทวีปในโลก แหล่งที่สำรวจพบแน่นอนแล้วมีมากกว่าสิบล้านตัน และมีแนวโน้มว่าจะค้นพบ อีกเท่าตัว แร่ที่มีอยู่สามารถใช้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกที่เดินเครื่องอยู่ รวมทั้งที่กำลังก่อสร้างได้อีกนานหลายร้อยปี และถ้าสกัดเชื้อเพลิง ที่ใช้แล้วและนำกลับมาใช้อีก อาจจะได้ถึงพันปี
ประเทศที่ทำเหมืองแร่ยูเรเนียมและมีโรงงานแปรสภาพเชื้อเพลิง ได้แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นามิเบีย ฝรั่งเศส ไนเจอร์ แอฟริกาใต้ กาบอง ฟินแลนด์ อิตาลี คาซัคสถาน เกาหลีใต้ รัสเซีย สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร เป็นต้น

 

ดัชนีสารบัญ     1      3   4   5    6   7   8   9   10

          

นำมาจาก   http://www.energythai.net/nuclear/  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์