ลักษณะและรูปแบบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยทั่วไป

เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดหนึ่งที่ใช้ความร้อนต้มน้ำ
ให้เดือดเป็นไอ ไปหมุนกังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั่วไป โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั่วๆไป
ได้ความร้อนจากการเผาไหม้
ของเชื้อเพลิงฟอสซิล ต่างๆ
ภายนอกหม้อน้ำ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน
หรือก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

3 เชื้อเพลิงฟอสซิล  4 หม้อน้ำ  5 ไอน้ำ   6 กังหันไอน้ำ  7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 


 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ได้ความร้อนจากการเกิดปฏิกิริยา
นิวเคลียร์แตกตัวอย่างต่อเนื่อง
(ปฏิกิริยาลูกโซ่) และสม่ำเสมอ
ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ภายใต้การควบคุมภายใน
เครื่องปฏิกรณ์ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
1 เครื่องปฏิกรณ์   2 เชื้อเพลิงนิวเคลียร์   4 เครื่องผลิตไอน้ำ
5 ไอน้ำ   6 กังหันไอน้ำ   7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 

ปฏิกิริยานิวเคลียร์แตกตัว (Fission) เกิดจากการยิงอนุภาคนิวตรอนซึ่งมีพลังงานพอเหมาะ เข้าใส่แกนกลาง หรือนิวเคลียส
ของอะตอมของธาตุหนัก เช่น ยูเรเนียม-235 (U-235) แล้วทำให้นิวเคลียสแตกตัว ออกเป็นสองส่วนพร้อมทั้งปลดปล่อย
พลังงานออกมาในรูปกัมมันตรังสี ความร้อน และให้นิวตรอนออกมา 2-3 ตัว ต่อการแตกตัวหนึ่งครั้ง นิวตรอนเหล่านี้จะ
วิ่งไปชนนิวเคลียสของอะตอมที่แวดล้อม ทำให้เกิดการแตกตัวอย่างต่อเนื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในโลกนี้มีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ได้แก่
โรงไฟฟ้าแบบน้ำเดือด ( BWR = Boiling Water Reactor )
โรงไฟฟ้าแบบความดันสูง ( PWR = Pressurized Water Reactor )
โรงไฟฟ้าแบบแคนดู ( CANDU = CANada Deuterium Uranium )

ดัชนีสารบัญ     1      3   4   5    6   7   8   9   10

          

นำมาจาก   http://www.energythai.net/nuclear/  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์