เกล็ดหิมะกำลังโต

คลิกที่รูปภาพเพื่อการเติบโตของผลึกหิมะ

Ken Libbrecht, California Institute of Technology

         การเติบโตของเกล็ดหิมะในรูป สร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ  เพื่อเลียนแบบการเกิดหิมะบนก้อนเมฆ   โมเลกุลของน้ำ  H2จะเกาะเข้ากับผลึกของหิมะ  และเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ

         กดปุ่ม next  ดูภาพการเกิดผลึกเป็นจังหวะ  และตอบคำถามต่อไปนี้

 

   

หน้า

  1. เกล็ดหิมะ

  2. เกล็ดหิมะกำลังโต

  3. ผลึกที่พบบนพื้นโลก

  4. การเกิดของผลึก

  5. ผลึกใส

  6. โครงผลึกแบบอื่น

  7. เติบโตในที่จำกัด

  8. เราสามารถควบคุมได้

  9. การทดลอง

  10. Pentacene


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์