เกล็ดหิมะ


     

Wilson Bentley, a Vermont farmer, took photographs of snowflakes under a microscope as a hobby. These photographs were published in the "Monthly Weather Review" in 1902

       รูปร่างของผลึกน้ำแข็งมีความสวยงามและน่าหลงไหลมาก  มันสะท้อนแสงแวววับภายใต้แสงอาทิตย์  ลักษณะมีความสมมาตร  และมีระเบียบอย่างน่าประหลาด  ยากที่จะเชื่อได้ว่า  ธรรมชาติสามารถสร้างสรรขึ้นมาได้

       เกล็ดหิมะเป็นตัวอย่างหนึ่งของผลึกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์  การเกิดของผลึกเริ่มต้นจากนิวเคลียสก้อนเล็กก่อตัวขึ้นมาก่อน  และเติบโตขึ้นเป็นผลึกขนาดใหญ่ ในรูปเป็นผลึกที่ก่อตัวขึ้นมามีหลายรูปแบบ
 

   

หน้า

  1. เกล็ดหิมะ

  2. เกล็ดหิมะกำลังโต

  3. ผลึกที่พบบนพื้นโลก

  4. การเกิดของผลึก

  5. ผลึกใส

  6. โครงผลึกแบบอื่น

  7. เติบโตในที่จำกัด

  8. เราสามารถควบคุมได้

  9. การทดลอง

  10. Pentacene


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์