หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์

  ไฮโดรเจน

(HYDROGEN) ธาตุที่เบาที่สุด

       ไฮโดรเจน เป็นธาตุธาตุแรกในตารางธาตุ เป็นธาตุที่มีอะตอมเล็กที่สุด และเบาที่สุดด้วยเหตุนี้ไฮโดรเจน จึงเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในจักรวาล (ออกซิเจนเป็นธาตุที่มีมากสุดบนโลกแต่ทว่าโลกเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ในจักรวาล) นักดาราศาสตร์ต่างลงความเห็นว่าในจักรวาลมีไฮโดรเจนอยู่ถึง 90 ใน 100 แม้แต่ดวงอาทิตย์ก็มีไฮโดรเจนมากมายเช่นกัน

       บนโลกแม้ว่าจะมีไฮโดรเจนน้อย ถึงกระนั้นก็ยังมีปนอยู่ในชั้นบรรยากาศถึง 3% อะตอมของไฮโดรเจนคล้ายกันของออกซิเจน คือ ในโมเลกุลหนึ่ง ๆ จะประกอบขึ้นด้วย 2 อะตอมแต่โมเลกุลของไฮโดรเจนเล็กกว่า และเล็กกว่าโมเลกุลของธาตุทุกชนิดด้วย

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


(HYDROGEN) ธาตุที่เบาที่สุด

หนีออกจากโลก

เบาที่สุด

โพยมนาวา

การพินาศของโพยมนาวา

น้ำเกิดจากไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

สรุป

 
 
 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
•เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
•การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
•ความเสถียรภาพของลูกข่าง
•ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
•เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน