หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์

ก๊าซเฉื่อย 

          ถ้าดูตามตารางจะเห็นว่าธาตุนัมเบอร์ 2 (ฮีเลียม) เป็นธาตุแรกในกรุฟที่ 8 ซึ่งมีธาตุที่ 10, 18, 36, 54 และ 86 อยู่ถัดลงไป ธาตุดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติคล้ายกัน เป็นเพราะมันไม่ยอมรวมกับอะตอมของธาตุอื่นใด ดังนั้นธาตุในกลุ่มจึงจัดไว้เป็นพวก ก๊าซอิเนิร์ท บางคนก็คิดว่าธาตุพวกนี้เสมือนหนึ่งผู้ดีชั้นสูง ที่ไม่ยอมสมาคมกับคนทั่ว ๆ ไป ดังนั้นบางครั้งก๊าซอิเนอ์ทจึงถูกเรียกว่า ก๊าซโนเบิล (noble gases)

         ก๊าซอิเนิร์ทพวกนี้ บางครั้งก็มีประโยชน์มากกว่าไนโตรเจน เช่นโลหะบางอย่างจะหลอมในบรรยากาศของไนโตรเจน แต่โลหะอีกหลายอย่างชนิดที่ว่องไว ถ้าจะหลอมในบรรยากาศไนโตรเจน แต่ถ้าโลหะนั้นนำมาหลอมในบรรยากาศของฮีเลียม มันจะไม่รวมกับฮีเลียม

คุณสมบัติของฮีเลียม

         ก๊าซอิเนิร์ทพวกนี้ บางครั้งก็มีประโยชน์มากกว่าไนโตรเจน เช่นโลหะบางอย่างจะหลอมในบรรยากาศของไนโตรเจน แต่โลหะอีกหลายอย่างชนิดที่ว่องไว ถ้าจะหลอมในบรรยากาศไนโตรเจน แต่ถ้าโลหะนั้นนำมาหลอมในบรรยากาศของฮีเลียม มันจะไม่รวมกับฮีเลียม เพราะว่าฮีเลียมเป็นธาตุที่เบามากธาตุหนึ่งทั้งยังเฉื่อยอีกด้วย จึงใช้บรรจุในบอลลูนได้ดีกว่าไฮโดรเจน แม้ว่าอะตอมของฮีเลียมจะหนักเป็นสองเท่าของอะตอมของไฮโดรเจน แต่ฮีเลียมก็หนักเพียง 1/7 ของอากาศเท่านั้น ถ้าไฮโดรเจนยกได้ 100% ฮีเลียมจะยกได้ 93% ซึ่งน้ำหนักที่ยกได้ขนาดนี้เป็นการเพียงพอแล้ว ทั้งยังได้ผลดีกว่าใช้ไฮโดรเจนในบอลลูนถึง 2 ประการ คือ

1. ฮีเลียมไม่ติดไฟ ไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศ หรือความกดดันใด ๆ จึงไม่ทำให้เกิดการระเบิดในบอลลูน

 2. อะตอมของฮีเลียมใหญ่กว่า หนักว่าอะตอมของไฮโดรเจน มันจึงไม่ซึมรั่วไหลออกมาจากถุงที่บรรจุไว้รวดเร็วเท่าไฮโดรเจน
<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 
 
 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
•เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
•การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
•ความเสถียรภาพของลูกข่าง
•ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
•เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน