หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 ฮีเลียม : (HELIUM) 

ธาตุที่พบในแสงแดด

         แสงสีขาวจากดวงอาทิตย์นั้น เกิดจากการรวมของแสงสีต่าง ๆ ถ้าให้แสงอาทิตย์ผ่านเข้าไปในแท่งแก้วรูปสามเหลี่ยมที่เรียกกันว่า ปริซึม (prism) มันจะกระจายเป็นแถบสีรุ้งออกมาแถบสีรุ้งที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า สเปรคตรัม (spectrum)

         ธาตุเมื่อถูกทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น ๆ มันก็จะให้แสงออกมากเช่นกัน และแสงที่ให้ออกมานี้เมื่อผ่านแท่งปริซึมก็จะกระจายออกมาเป็นแถบสี ธาตุหนึ่ง ๆ แถบสีก็เป็นแถบเฉพาะของธาตุนั้น ๆ ดังนั้นจากแถบสีในสเปรคตรัม เราจึงสามารถบอกได้ว่าแถบสีนั้นเปล่งออกมาจากธาตุอะไรซึ่งวิธีการเช่นนี้นักดาราศาสตร์ ใช้ศึกษาว่าในดวงดาว ดวงอาทิตย์มีธาตุอะไรอยู่บ้าง

        ในปี ค.ศ. 1868 นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Piene Jansen และนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ Sir Joseph Norman Locyer สังเกตพบว่าระหว่างอีคลิพซ์ (eclipse) ของดวงอาทิตย์มีแถบรังสีประหลาดในสเปคตรัม เขาทั้งสองคิดว่าแถบสีนี้จะต้องเปล่งออกมาจากธาตุอีกธาตุหนึ่งนอกเหนือไปจากธาตุที่ทราบกันในขณะนั้น ล็อคเยอร์จึงเรียกธาตุที่เขาพบใหม่นี้ว่า ฮีเลียม ซึ่งแปลมาจากภาษากรีกอันหมายถึง ดวงอาทิตย์      
<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 
 
 

ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
•เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
•การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
•ความเสถียรภาพของลูกข่าง
•ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
•เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
ความรู้รอบตัวทั่วไป
ดาราศาสตร์พิศวง 
อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
ว่าวของแฟลงกลิน
ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
เครื่องจักรสเตอริ่ง
ทฤษฎีความอลวน