หน้า 5

โลหะอื่น

        

ภาพ  โพแทสเซียมทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ

          ทางด้านซ้ายของตารางธาตุ  มีหมู่ธาตุ  2  หมู่ที่มีปฏิกิริยาว่องไวมาก  คือธาตุแอลคาไล  และธาตุแอลคาไลท์เอิร์ท  ร่างกายของเราต้องการธาตุบางชนิดเหล่านั้นได้แก่  โพแทสเซียม  โซเดียม  แมกนีเซียม  และแคลเซียม  ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อสุขภาพที่ดี  แฟรนเซียม และเรเดียมเป็นโลหะกัมมันตรังสีโลหะอันตราย

              โลหะแอลคาไลทำปฏิกิริยาว่องไวมาก  โพแทสเซียมทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ  มันจะมหุนไปมาบนผิวน้ำ ทำให้เกิดฟองก๊าซไฮโดรเจน  ลุกไหม้เป็นเปลวไฟสีชมพูอมฟ้า ซีเซียม และรูบิเดียม  เมื่อสัมผัสกับน้ำจะระเบิด

สมบัติของโลหะแอลคาไล

 • โลหะแอลคาไล  ได้แก่ ลิเทียม  แฟรนเซียม
 • โลหะแอลคาไลจัดเป็นธาตุหมู่ 1 (I)  ของตารางธาตุ
 • เป็นโลหะอ่อนใช้มีดตัดได้
 • ทำปฏิกิริยาได้ว่องไวกับออกซิเจนในอากาศจึงต้องเก็บไว้ในน้ำมัน
 • ออกไซด์และไฮดรอกไซด์ของโลหะแอลคาไลละลายน้ำได้สารละลายเบสแก่
 • เมื่อเป็นไอออนมีประจุบวก
 • โลหะแอลคาไลทำปฏิกิริยากับอโลหะบางชนิดได้ผลึกเกลือสีขาวละลายน้ำได้
 • มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ  และความหนาแน่นต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะอื่น

ปุ๋ยโพแทสเซียม   ต้นไม้ได้รับโพแทสเซียมจากพื้นดิน เพราะเป็นธาตุที่ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต  การทำไร่ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ดินเสื่อม  ดังนั้นชาวไร่จึงต้องเติมปุ๋ยโพแตสเซียมและธาตุอาหารอื่นเข้าช่วยฟื้นฟูดิน

โซเดียม  โซเดียมเป็นโลหะแอลคาไล มีเนื้ออ่อน สีเทาเงิน  เมื่อถูกอากาศสีจะคล้ำ  อะตอมของโซเดียมมี  11 อิเล็กตรอน  อิเล็กตรอนรอบนอกสุด  1  อิเล็กตรอนเป็นตัวที่ทำให้โซเดียมมีปฏิกิริยาว่องไว  เตรียมได้จากการแยกเกลือแกงด้วยกระแสไฟฟ้า

แมกนีเซียม   แมกนีเซียมอะตอมมี  12  อิเล็กตรอน  และอยู่รอบนอกสุดเพียง  2  อิเล็กตรอน  จึงทำให้แมกนีเซียมมีปฏิกิริยาว่องไว  แต่ยังน้อยกว่าโซเดียม  แมกนีเซียมเป็นโลหะแอลคาไลน์เอิร์ทที่มีน้ำหนักเบา  ใช้ทำโลหะผสมกับอะลูมิเนียมและสังกะสี

แคลเซียม  แคลเซียมเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากบนโลก   ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของหินปูน  (แคลเซียมคาร์บอเนต)  ในกระดูก  ฟัน และเปลือกของหอยและพวกสัตว์ทะเลอื่นๆน้ำหนักเฉลี่ยของคนมีแคลเซียมอยู่ประมาณ  1 กิโลกรัม

สมบัติของแอลคาไลน์เอิร์ท

 • โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท ได้แก่  เบริลเลียม  แมกนีเซียม  แคลเซียม  สตรอนเซียม  แบเรียม  และเรเดียม

 • เป็นธาตุหมู่ที่ 2   ของตารางธาตุ

 • ทำปฏิกิริยากับน้ำได้สารละลายเบส  สารประกอบของโลหะแอลคาไลท์เอิร์ทพบมากในธรรมชาติ

 • โลหะแอลคาไลน์เอิร์ทมีปฏิกิริยาว่องไวแต่ยังน้อยกว่าโลหะแอลคาไล

จากชุดแหล่งความรู้คู่กาย  โดยมานี จันทิวิมล แปล

          

1    2    3    4     5        6

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์