หน้า 4

โลหะแทรนซิชัน

        ตรงกลางของตารางธาตุมีธาตุกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ธาตุแทรนซิชั่น  ธาตุเหล่านี้มีปฏิกิริยาเคมีว่องไว น้อยกว่าธาตุแอลคาไล  และธาตุแอลคาไลน์เอิร์ท  แต่มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงกว่าธาตุแทรนซิชันบางชนิด  เช่น ทองแดง  และนิกเกิล  เป็นสารแม่เหล็ก

สังกะสี

สังกะสีเป็นโลหะสีเทาอมฟ้า  มักใช้ทำกล่องแบตเตอรี  ใช้ประโยขน์ได้ดีในการเป็นตัวป้องกันเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่ให้เป็นสนิม  สังกะสีออกไซด์ใช้ประโยชน์ในการทำสารประกอบยาง และพลาสติกให้เสถียรมากขึ้น

นิกเกิล  เป็นโลหะที่มันวาวไม่ถูกกัดกร่อนหรือหมอง แม้จะอยู่ในโลหะผสมกับทองแดงจะได้ คิดโปรนิกเกิล  ซึ่งใช้ทำเหรียญในในโลหะผสมกับโครเมียมเหล็กคาร์บอนใช้ทำเเหล็กไร้สนิม

เงิน

เงินนอกจากใช้ทำเครื่องประดับแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมการถ่ายรูป  ฟิล์มถ่ายรูปขาว-ดำ  เคลือบด้วยสารประกอบของเงินกับไอโอดีนหรือคลอรีน หรือโบรมีน สารประกอบเหล่านี้ไวต่อแสง

เหล็ก  เป็นธาตุที่สำคัญที่สุด  และราคาถูกที่สุดในบรรดาโลหะที่เราใช้  อย่างไรก็ตาม  เมื่อทิ้งไว้ในอากาศจะถูกออกซิไดซ์เพราะมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเกิดสนิม(เหล็กออกไซด์)  ปัญหานี้แก้ได้โดยทำเหล็กให้เป็นเหล็กกล้า

แพลทินัม  แพลทินัมเป็นธาตุที่หายากและมีความสวยงามใช้ทำเครื่องประดับ โดยธรรมชาติไม่เป็นสนิมหรือสึกหรอ  ในอุตสาหกรรมส่วนมากใช้แพลทินัมเป็นตัวเร่งปฎิกิริยานอกจากนี้ยังใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย

โลหะที่ใช้ทำเป็นสารแม่เหล็ก  เหล็ก  โคบอลต์  และนิกเกิลเท่านั้น  ที่เป็นโลหะทรานซิชัน  ที่ทำเป็นแม่เหล็กอย่างแรงได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า  แรงดึงดูดของแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เปิดและปิดสวิตซ์ได้

โลหะทรานซิชันชั้นใน

  • โลหะแทรนซิชันชั้นใน  ประกอบด้วยกลุ่มธาตุแลนทาไนต์ และแอกทิไนต์

  • ได้มาจากธาตุแรกในกลุ่ม คือ  แลนทานัม  และแอกทิเนียม

  • กลุ่มธาตุแลนทาไนด์มีความคล้ายคลึงกันมาก นักเคมีพบว่า เป็นการยากที่จะบอกความแตกต่าง

  • กลุ่มธาตุแอกทิไนด์เป็นสารกัมมันตรังสีทุกธาตุ

ยูเรเนียม

         ยูเรเนียมเป็นธาตุกัมมันตรังสี  เป็นโลหะสีเงินอยู่ในกลุ่มธาตุแอกทิไนต์  สกัดได้จากแร่พิตซ์แบลนด์ และคาร์โนไทด์   เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูใช้ยูเรเนียมไอโซโทป-235  เป็นเชื้อเพลิง

จากชุดแหล่งความรู้คู่กาย  โดยมานี จันทิวิมล แปล

          

1    2    3    4     5        6

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์