หน้า 1

 ธาตุ

ธาตุคืออะไร

         ธาตุคือ   สารซึ่งประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน  มีธาตุที่ค้นพบแล้ว 109 ธาตุ  เป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติ  89 ธาตุ  นอกจากนี้เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้น มีธาตุบางชนิดที่ไม่ค่อยจะทำปฏิกิริยา  เช่นทองคำที่เกิดจากธาตุบริสุทธิ์ แต่ธาตุส่วนมากมักเกิดกับรูปสารประกอบกับธาตุอื่นๆ

        

รูปต่างๆของคาร์บอน

         รูปต่างๆของธาตุเดียวกัน จะมีสมบัติทางฟิสิกส์แตกต่างกัน การจัดเรียงตัวของอะตอมแบบต่างๆ  ทำให้เราเห็นลักษณะและสมบัติของธาตุนั้นแตกต่างกัน

บักมินเสตอร์ฟูลลีรีน  โมเลกุลของคาร์บอนที่เพิ่งค้นพบใหม่มีอะตอม 60 อะตอม  เกาะกันอยู่เป็นทรงกลม  จึงเรียกว่า  "ลูกบอลบักกี"

เพชร   อะตอมของคาร์บอนยึดเหนี่ยวกันอย่างแข็งแรง ทั้งสี่อะตอมทั่วโครงสร้างของเพชร  จึงทำให้เพชรมีความแข็งแรงมาก

แกร์ไฟต์  อะตอมของคาร์บอนจัดเรียงตัวเป็นแผ่นชนาดใหญ่  อยู่เป็นชั้นๆ  ด้วยแรงยึดเหนี่ยวอย่างหลวมๆ  แกร์ไฟต์ค่อนข้างอ่อน  สามารถเลื่อนไถลตามชั้นได้

องค์ประกอบของเปลือกโลก

        เปลือกโลกประกอบด้วยออกซิเจนและซิลิคอนเป็นจำนวนมาก  ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของหินหรือทราย  (ซิลิคอนออกไซด์)  ดินเหนียวประกอบด้วยซิลิคอนและออกซิเจนรวมกับอลูมิเนียม  ซึ่งเป็นธาตุที่มากเป็นอันดับสาม

ธาตุสามัญและมีอยู่มาก  

       ไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นธาตุสามัญที่สุด  พบเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดทฤษฎีบิกแบง  ไฮโดรเจนกับฮีเลียมมีอยู่ 97%  ในมวลของดวงดาว  และเท่าที่ทราบเป็นธาตุที่มากที่สุดในจักรวาลด้วย

ธาตุในร่างกาย

         ส่วนต่างๆของร่างกายประกอบด้วยไฮโดรเจน  ออกซิเจน  คาร์บอนและไนโตรเจน  ส่วนกระดูกประกอบด้วยแคลเซียม  ธาตุทั้ง  5  ชนิดดังกล่าวเป็นองค์ประกอบประมาณ  98%  ของร่างกาย ธาตุอื่นๆ  เช่น ทองแดง เหล็ก  และสังกะสี  มีอยู่จำนวนน้อย  แต่ธาตุเหล่านี้สำคัญต่อชีวิตในการมีสุขภาพที่ดี  น้ำหนักตัวของร่างกาย  50%  เป็นน้ำ

 

เสริมความรู้

  • นักปราชญ์โบราณชาวกรีกเชื่อว่า  โลกนี้มีธาตุ 4 ธาตุ  คือ ดิน  ไฟ  ลม และน้ำ

  • แอสทาทีน  เป็นธาตุหายากที่สุดในโลก  โรเดียมเป็นโลหะที่หายากที่สุดในโลก

  • เทคนีเซียม  เป็นธาตุแรกที่สังเคราะห์ขึ้น

  • บรรยากาศของโลกมีไนโตรเจน  78%

จากชุดแหล่งความรู้คู่กาย  โดยมานี จันทิวิมล แปล

          

1    2    3    4     5        6

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์