เมื่อกดปุ่มกระป๋องสเปรย์ เท่ากับว่าเราเปิดลิ้นที่ส่วนบนของท่อละอองและเปิดรูที่หัวฉีด ตามปกติขดสปริงจะดันลิ้นให้ปิดอยู่เสมอ เมื่อเปิดลิ้น แก๊สในกระป๋องก็จะดันของเหลวที่บรรจุไว้ขึ้นมาตามหลอดและออกมาทางหัวฉีด 

             ในการผลิต ทางโรงงานจะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่เข้มข้น เช่น สีหรือยาฆ่าแมลง ลงในกระป๋องแล้วอัดแก๊สสำหรับใช้ขับให้ของเหลวที่บรรจุไว้ฉีดพ่นออกมาได้เรียกว่าสารขับดัน (propellant) แก๊สที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ เป็นประเภทไฮโดรคาร์บอน เช่น บิวเทน สารเหล่านี้เดือดที่อุณภูมิต่ำและเปลี่ยนจากสภาพของเหลวเป็นไอ หรือจากไอเป็นของเหลวได้ง่าย ในภาชนะที่ใช้บรรจุ สารขับเคลื่อนจะอยู่ในในรูปของเหลว และทำหน้าที่เป็นสารละลายหรือพาหะสำหรับผลิตภัณฑ์ 

             ขณะที่กระป๋องพ่นสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาในอากาศ สารขับดันปริมาณเล็กน้อยที่ออกมาด้วยจะระเหยเพราะความกดอากาศต่ำกว่าความกดในกระป๋องดังนั้น ผลิตภัณฑ์จึงกระจายเป็นละอองฝอย เรียกว่า ละอองลอย (aerosol) ซึ่งได้แก่ของเหลวหรือเม็ดสีที่ลอยอยู่ในแก๊ส หมอกเป็นตัวอย่างละอองลอยธรรมชาติ ส่วนสเปรย์ชนิดเป็นฟองหรือโฟม (foam aerosol) จะมีสารขับดันอยู่ภายในฟอง

              เมื่อใช้สเปรย์ไปแล้ว ความกดภายในกระป๋องจะลดลง แก๊สก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกจากสารเหลวขับเคลื่อนซึ่งเหลืออยู่ในกระป๋อง ทำให้ความกดคงที่

 

กระป๋องสเปรย์ การกดปุ่มลงจะเปิดลิ้นทำให้แรงดันแก๊สดันของเหลวผ่านหลอดมายังหัวฉีด

การสลายตัวของชั้นโอโซน

           สารกลุ่มหนึ่งเรียกว่า คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) อันเป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งมีคลอรีนและฟลูออรีนเท่านั้น นิยมใช้กันทั่วไปตั้งแต่ทศวรรษ 1950 จนถึงปลายทศวรรษ 1980 แต่ปัจจุบันนี้ค่อยๆ เลิกใช้กันแล้ว 

           สารซีเอฟซีลอยสูงขึ้นไปสะสมอยู่ในบรรยากาศแสงแดดทำให้สารนี้แตกตัวเป็นอะตอมคลอรีนซึ่งจะไปทำให้อะตอมโอโซนในบรรยากาศชั้นโอโซน แตกตัวเป็นออกซิเจน เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1987 นักวิทยาศาสตร์ได้วัดช่องโหว่ที่เกิดในชั้นโอโซนเหนือแถบแอนตาร์กติกได้ใหญ่เท่าพื้นที่ประเทศสหรัฐฯ และใน ค.ศ. 1989 ก็ได้ตรวจพบว่าชั้นโอโซนเหนือบริเวณอาร์กติบางลงไปมาก โอโซนช่วยกรองรังสีเหนือม่วงหรือรังสีอัลทราไวโอเลตในแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลกไปได้เป็นส่วนใหญ่หากมีรังสีอัทราไวโอเลตกลงมาสู่โลกเพิ่มขึ้น ก็อาจเป็นอันตรายต่อเซลล์ของร่างก่ายมนุษย์ นำไปสู่การเป็นมะเร็งผิวหนังและทำให้ตาเป็นต้อกระจกนอกจากนี้ ยังมีผลต่อพืชซึ่งอาจผลิตเมล็ดพันธ์น้อยลง

ช่องโหว่ในชั้นโอโซน    ภาพแผนที่จากดาวเทียมสีชมพู  ดำ  และม่วง  แสดงถึงช่องโหว่ในชั้นโอโซน

 

 

นำมาจาก  รีดเดอร์ส ไดเจสท์  รู้รอบตอบได้

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์