สงสัยจริง 

คำถาม : เนื้อของต้นไม้ที่มีลายวงแหวนซ้อนกันอยู่นั้น วงนอกหรือวงในเกิดก่อนกัน 

คำตอบ: ต้นไม้สร้างวงใหม่ทุกปี เริ่มจากในสุด เอียน ไทเออร์แห่งห้องปฏิบัติการด้านกาลานุกรมต้นไม้ (Dendrochronology Laboratory) มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ อธิบายว่า "ต้นไม้อายุ 99 ปี มีวงเก่าที่สุดอยู่ในสุดส่วนที่เพิ่งเกิดปีนี้อยู่ใต้เปลือก หนึ่งวงหมายถึงหนึ่งปี 

ถาม : ในเมื่อมีการปรับความดันภายในเครื่องบิน เหตุใดเวลาบินขึ้นลง ผู้โดยสารยังหูอื้ออยู่ 

ตอบ : โฆษกของกรมการบินพาณิชย์อังกฤษ อธิบายว่า ขณะครื่องบินขึ้น ความกดอากาศภายในเครื่องจะเท่ากับความกดอากาศภายนอก แต่พอบินสูงขึ้นเรื่อยๆ ความกดภายในจะลดลงขณะที่อากาศภายนอกเบาบางลงเรื่อยๆ ทำให้หูอื้อ พอเครื่องบินถึงระดับ 8,000 ฟุต ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศเริ่มลดลง อากาศจากภายนอกจะถูกดูดเข้าไปในเครื่องบิน เครื่องปรับอากาศจะทำหน้าที่อัดอากาศเหล่านี้เพื่อรักษาความกดภายในเครื่องให้เท่ากับความกดอากาศในระดับความสูง 8,000 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ผู้โดยสารจะรู้สึกหูอื้ออีกครั้งเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลง เครื่องเริ่มบินลดระดับและความกดภายในเครื่องเริ่มเพิ่มขึ้น 

คำถาม : ถ้าแสงเดินทางเป็นเส้นตรง ทำไมรุ้งจึงเป็นเส้นโค้ง 

คำตอบ : แสงเดินทางเป็นเส้นตรงแต่จะเกิดการหักเหเมื่อประทะกับน้ำ รุ้งเป็นเส้นโค้งเพราะแสงอาทิตย์ส่องทะลุละอองฝน เกิดการหักเหแล้วสะท้อนเข้าตาเป็นมุม 42 องศากับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ มุมเอียงนี้เองทำให้แสงอาทิตย์สะท้อนเป็นวงกลม แต่เราเห็นครึ่งวงกลมเพราะพื้นดินบังส่วนที่เหลือไว้ 

ถาม : ทำไมก่อนน้ำจะเดือด ภายในกาจึงเงียบสนิท 

ตอบ : ขณะที่น้ำสะสมความร้อน ฟองอากาศซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะลอยขึ้นจากก้นกา เมื่อกระทบกับน้ำด้านบนที่เย็นกว่า ไอน้ำก็จะเกิดการควบแน่นและฟองอากาศแตกตัวสลายไป แรงอัดทำให้เกิดระลอกคลื่น เป็นผลให้เกิดเสียงฉ่าๆ ในช่วงที่กำลังจะถึงจุดเดือดน้ำด้านบนร้อนจัด เมื่อไอน้ำวิ่งผ่านจึงไม่มีการแตกตัว เพราะฉะนั้นเสียงฉ่าๆ จึงเงียบไป

 คำถาม : อาการเหน็บชาเกิดจากอะไร 

คำตอบ: ถ้านั่งไขว่ห้างนานๆ หรือผลอยหลับไปโดยนอนทับแขน การพับงอของแขนขาจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ทำให้ประสาทความรู้สึกจากผิวหนังเดินทางไม่ถึงสมอง ผลคือเกิดการชาก่อนจะเจ็บแปลบเหมือนถูกแทงด้วยเข็ม ซึ่งผ่อนคลายไปเองเมื่อแรงกดทับลดลง 

คำถาม : เมื่อมองด้วยตาเปล่า เราสามารถมองเห็นขอบฟ้าได้ไกลแค่ไหนและระยะทางเท่าเดิมเสมอไปหรือไม่ 

คำตอบ : ระยะของการมองเห็นขึ้นกับสภาพภูมิศาสตร์ที่เรายืนอยู่ว่าแบนราบและสูงจากพื้นดินเพียงไร ถ้าคุณสูงประมาณ 180 เซนติเมตร และยืนอยู่ในที่ราบพอสมควร ขอบฟ้าจะอยู่ห่างออกไปประมาณห้ากิโลเมตร แต่ถ้าอยู่บนยอดเขาเอเวอรสต์ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า 8,700 เมตร จะมองได้ไกลถึง 340 กิโลเมตร 

ถาม : ทำไมฝูงห่านจึงบินเรียงกันเป็นรูปตัววี 

ตอบ : ไมก์ เอเวอรเรตแห่งราชสมาคมพิทักษัปักษาของอังกฤษ อธิบายว่า มีทฤษฎีสองอย่าง คือ การบินเป็นรูปตัววีไม่ต้านลม ทำให้บินได้รวดเร็ว ห่านที่บินนำหน้าช่วยแหวกลม เป็นแรงหนุนให้ตัวที่ตามมาบินได้เร็วขึ้น จึงมีผลให้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น ห่านแต่ละตัวจะสับเปลี่ยนกันบินนำเป็นระยะๆ สมมุติฐานนี้มีข้อสนับสนุนที่ว่าฝูงห่านมักจะบินเกาะกลุ่มกันแน่นที่สุดเวลาเดินทางไกลๆ แต่บางครั้งฝูงห่านก็บินเรียงกันเป็นรูปตัววีเพียงครึ่งเดียวหรือเป็นรูปตัววีแบบตื้นๆ ทฤษฎีที่สองอธิบายว่า ห่านที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือมีประสบการณ์มากที่สุดจะทำหน้าที่จ่าฝูงโดยห่านตัวอื่นบินตามเป็นตัววี เพื่อจะได้เห็นผู้นำตลอดเวลา ตอบข้อกังหาคาใจคนอยากรู้ทั้งหลาย

 รวบรวมโดย Janice Leary และ Fern Dickson จากสรรสาระ ตุลาคม 2543

 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์