วิธีใส่ลูกลื่นเข้าไปที่ปลายปากกา

ลูกลื่น   (ภาพขยาย 80  เท่า)  มักทำด้วยเหล็กกล้า  ต้องผ่านการฝนอย่างละเอียดแม่นยำจนกลมเนียน

                      หัวใจของปากกาลูกลื่นนั้นอยู่ที่ตัวลูกลื่นซึ่งเป็นลูกโลหะกลมๆ ที่ฝนจนได้ขนาด ลูกลื่นจะทำหน้าที่ถ่ายน้ำหมึกผสมกับน้ำมันแห้งเร็วลงบนกระดาษ ลูกลื่นมักจะทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กกล้าที่แข็งปานกลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 มิลลิเมตร การฝนลูกลื่นให้ได้ขนาดดังกล่าวจะผิดพลาดได้ไม่เกิน 2 หรือ 3 ในล้านส่วนของหนึ่งนิ้ว

 

                                                                                              

นอกจากเหล็กกล้าแล้ว ลูกลื่นอาจทำจากสารประกอบระหว่างทังเสตนกับคาร์บอน ซึ่งมีความแข็งแกร่งเท่าเพชร ลูกลื่นจะบรรจุเข้าไปในเบ้า ซึ่งทำด้วยเหล็กกล้าหรือทองเหลือง เบ้านี้ออกแบบให้ลูกลื่นสามารถหมุนไปได้รอบทิศ และมีขอบเบ้าป้องกันไม่ให้ลูกลื่นเลื่อนหลุดออกมา

 

 

เบ้า  สันเข้าในเบ้าที่ปลายปากกาช่วยให้น้ำหมึกไหลออกมาหล่อเลี้ยงทั่วทั้งลูกลื่น

 

                        

น้ำหมึกจะไหลผ่านช่องแคบๆ ออกมาส่วนที่เก็บน้ำหมึกซึ่งมีช่องเปิดให้อากาศเข้าได้ ขณะที่ลูกลื่นเคลื่อนไปบนผิวกระดาษ สันที่อยู่ในเบ้าโลหะจะจ่ายน้ำหมึกไปหล่อเลี้ยงลูกลื่นอย่างสม่ำเสมอจนเกิดเป็นสันหมึกขึ้น

 

 

ลูกลื่นเข้าที่ เมื่อบรรจุลูกลื่นเข้าไปแล้ว  ก็จะบีบขอบเบ้าให้รัดเข้า  เพื่อประคองลูกลื่นให้เข้าที่อยู่เสมอ

 

 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์