แร่

 แร่เป็นสารเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเฉพาะทางองค์ประกอบเคมีและคุณสมบัติในทางกายภาพของแร่แต่ละชนิด เช่นการเกิดรูปนิสัย -habit และสีผงแร่ -streak ส่วนหินประกอบด้วยแร่หลายชนิดรวมกันโดยไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบเฉพาะทางเคมี แร่ประกอบขึ้นด้วยธาตุต่างๆ (ซึ่งเป็นหน่วยย่อยเล็กสุดทางเคมี) แร่แต่ละชนิดมีองค์ประกอบคงที่แสดงได้ด้วยสูตรทางเคมี แร่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามชนิดของแร่ ได้แก่กลุ่มแร่ที่เป็นธาตุธรรมชาติ และแร่ที่เป็นสารประกอบทางเคมี สำหรับแร่ที่เป็นธาตุธรรมชาติจะมีธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงธาตุเดียว ได้แก่ ทองคำ (Au) เงิน (Ag) ทองแดง (Cu) และคาร์บอน (C) เป็นต้น คาร์บอนเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ 2 ลักษณะ ในรูปของเพชร และแกรไฟต์ กลุ่มแร่ที่เป็นสารประกอบทางเคมีของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ดังตัวอย่างเช่น แร่ประเภทซัลไฟด์ เป็นองค์ประกอบของธาตุซัลเฟอร์ (S) - กำมะถัน รวมกับธาตุอื่นเช่น ธาตุตะกั่ว (Pb) รวมเป็นองค์ประกอบแร่กาลีนา หรือธาตุแอนติโมนี(Sb) เป็นองค์ประกอบแร่ติบไนต์ เป็นต้น 

 ตัวอย่างแร่ประเภทต่างๆ  คุณสมบัติของแร่

 

   

 

จาก  พจนานุกรมรูปภาพ  ไทย-อังกฤษ  สี่สี โลกของเราโดย ศุภจรรยา และคณะ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์