เซลมนุษย์ต้นแบบเซลแรกที่ได้จากการโคลนนิ่ง  7/12/44

เซลประสาทที่เลี้ยงขึ้นจากเซลต้นแบบ มีลักษณะเหมือนกับเซลมนุษย์มาก

 

วิธีการโคลนนิ่งเขาทำกันอย่างไร

1 1a

เลี้ยงเซลไข่ของมนุษย์ในจานเพาะ  

2 2a

ใช้แท่งปิเป็ตดูดไข่ไว้ข้างหนึ่ง  และใช้เข็มแทงเข้าไปในเปือกไข่  ถอดเข็มออก  เอาที่กั้นออก


3 3a

หลังจากที่นำเอาที่กั้นออกแล้ว ให้แทงเข็มเข้าไปใหม่ ดูดสารพันธุกรรม(genetic material)  และ polar  body  ออก

4 4a

ดูด cumulus cell  จากผิวของไข่ใบอื่น


5 5a

แทงกลับเข้าไปในไข่  ที่ดูดสารพันธุกรรม(genetic material)  และ polar body  ออกแล้ว  ปล่อย  เซล cumulus  เข้าไปในไข่

6 1b

นำเซลไปเลี้ยงในจาน  และให้ฮอร์โมนเร่งการเติบโต


7 2b

ประมาณ  24  ชั่วโมงเซลภายในไข่จะเริ่มแบ่งตัว

8 3b

ประมาณ  4 - 5  วันจะได้เซลต้นแบบประมาณ  100  เซล  เรียกไข่ที่อยู่ในช่วงนี้ว่า Blastocyst

9 4b

ทำให้ Blastocyst  แตก นำเอาเซลต้นแบบออกมาเลี้ยงในจาน

  5b

10.  เซลต้นแบบสามารถเติบโตเป็นเซลประสาท  เซลเม็ดเลือด  เซลหัวใจ  เซลตับ  ได้

 นำมาจาก  หนังสือ scientific america

 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์