อะตอม

สสารประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่า อะตอม  เนื่องจากอะตอมส่วนมากมีโครงสร้างที่เสถียร  อะตอมจึงเป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งในจักรวาล  

โครงสร้างของอะตอม  ตรงใจกลางหรือนิวเคลียสของอะตอมมีโปรตอน(ซึ่งมีประจุเป็นบวก)  และนิวตรอน(ซึ่งไม่มีประจุ)  อนุภาคที่มีประจุเป็นลบเรียกว่าอิเล็กตรอน   ซึ่งโคจรรอบนิวเคลียสในแต่ละชั้นหรือเชลล์

 

เลชนิวคลีออน   จำนวนโปรตอนและนิวตรอนทั้งหมดในนิวเคลียส  คือ เลขนิวคลีออนของอะตอม

ไอโซโทป   อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันประกอบด้วยจำนวนโปรตอนเท่ากัน  แต่ธาตุบางชนิดอาจมีจำนวนนิวตรอนต่างกัน  เรียกธาตุนั้นว่า ไอโซโทป

การชนกันของอนุภาค   นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอนุภาคใหม่ๆ โดยการยิงอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมด้วยความเร็วสูง  การชนกันทำให้เกิดอนุภาคใหม่ในช่วงสั้นๆ  

ควาร์ก  นิวตรอนกับโปรตอนประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าเรียกว่า ควาร์ก  ซึ่งเกาะติดกันด้วยอนุภาคเล็กเรียกว่า กลูออน  "ดาวน์" ควาก์ มีประจุหนึ่งในส่ามของประจุลบ  และ  "อัป"  ควาร์กมีประจุสองในสามของประจุบวก

 

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์