นักวิทยาศาสตร์และผลงานของเขา

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

31. นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ผู้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกลกับพลังงานความร้อน คือ?

 

32. นักฟิสิกส์และนักเคมีชาวอิตาเลียน ผู้ค้นพบ "กระแสไฟฟ้า" และได้รับการยกย่องให้เป็นคำที่มีความหมายสำคัญในวิชาไฟฟ้า โดยเฉพาะหน่วยของการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าคือ?

 

33. นักฟิสิกส์ และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ผู้สร้างสรรค์งานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก คือค้นพบกฎควบคุมแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นลวดสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านว่า "เส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านนั้น มีอำนาจเช่นเดียวกับแม่เหล็ก"คือ?

 

34.นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้พบว่า"ปริมาณไฟฟ้าจะแปรเปลี่ยนไปโดยทางกลับกันกับความยาวของสายไฟและจะแปรเปลี่ยนไปในทางตรงกันกับพื้นที่หน้าตัดของสายไฟ (เส้นลวด)" เมื่อปี ค.ศ. 1827 คือ?

 

35. ชาวอเมริกัน ผู้คิดประดิษฐ์เรือที่แล่นด้วยไอน้ำ ในปี ค.ศ.1803 คือ?

 

36. นักเคมีชาวอังกฤษ ผู้ตั้งทฤษฎีทางอะตอมของสาร และเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาอุตุนิยมวิทยา, เป็นผู้ประดิษฐ์บารอมิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์ และไฮโดรมิเตอร์ คือ

 

37. ผู้ประดิษฐ์เครื่องรับโทรทัศน์ ได้เป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1928 คือ?


 

38. ชาวอังกฤษผู้คิดประดิษฐ์แม่เหล็กไฟฟ้าสำเร็จ เมื่อปี ค.ศ. 1825 คือ?

 

39. นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ประดิษฐ์เครื่องยนต์ดีเซลสำเร็ว เมื่อปี ค.ศ. 1895 คือ

 

40. นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ผู้คิดค้นทฤษฎีผสมพันธุ์ และแพร่พันธุ์พืช คือ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   1  2  3  4  5

เรียบเรียงโดย ชุลีพร-ทิภาวรรณ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว