นักวิทยาศาสตร์และผลงานของเขา

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

21. นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน ผู้ประดิษฐ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุข้ามทวีปได้เป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ. 1895 คือ?

 

22. นักปราชญ์ชาวกรีกผู้ให้กำเนิดในการศึกษาวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ มากมาย เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และเป็นคนแรกที่กล่าวถึงอะตอม คือ?

 

23. นักปราชญ์ชาวอิตาเลียน เป็นคนแรกที่พบวิธีทำสุญญากาศและคิดประดิษฐ์บารอมิเตอร์ได้ เมื่อปี ค.ศ.1643 คือ?

 

24. วิศวกรชาวอังกฤษ ผู้สร้างรถจักรไอน้ำใช้กับรถไฟสำเร็จ ในปี ค.ศ.1804 คือ?

 

25. นายแพทย์ชาวอังกฤษ ผู้ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ (ฝีดาษ) เมื่อปี ค.ศ.1798 คือ?

 

26. นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ ผู้ค้นพบธาตุเรเดียม คือ

 

27. นักปราชญ์ชาวเยอรมัน ผู้ค้นพบว่าอากาศมีแรงดัน เมื่อปี ค.ศ.1650 โดยใช้ลูกกลมมักดาเบอร์ก แล้วใช้ม้าดึงข้างละ 8 ตัวคือ?


 

28. นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี ผู้ให้ความคิดริเริ่มในการบิน และเป็นผู้วาดภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคือภาพ "โมนาลิซ่า" เขาเป็นผู้มีความสามารถหลายด้าน คือ เป็นทั้งนักสังเกต นักทดลอง นักประดิษฐ์ และยังชำนาญในด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วย ผู้นี้คือ?

 

29. นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ค้นพบรังสีเอกซ์ เมื่อปี ค.ศ. 1895 คือ

 

30. นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ผู้อธิบายทฤษฎีการเผาไหม้เป็นคนแรก คือ?

 

หน้าก่อน  หน้าถัดไป 

หน้าที่   1  2  3  4  5

เรียบเรียงโดย ชุลีพร-ทิภาวรรณ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว