1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  (14  15  16  17  18  19)ลับสมอง 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84 85  86  87  88  89 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ทดสอบความรู้รอบตัวแบบหลายตัวเลือกมีเฉลย

1(ไฟฟ้า)  (2  3 )ฟิสิกส์ทั่วไป 4(บรรยากาศ) 5(การเคลื่อนที่วงกลม)

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

1  2

ทดสอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับดวงดาว

1

ความรู้เกี่ยวกับเสียง

หน้าที่   2   3   4   5   6  7   8  9 

จริงหรือไม่  ของ ศิวพร ไพลิน

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22

ความรู้เกี่ยวกับความร้อน 

หน้าที่   1  2   3   4   5   6  7   8   9   10 

ความรู้เกี่ยวกับเคมี

หน้าที่   1  2   3   4     6   7   8   9   10   11   12

ความรู้เกี่ยวกับแสง

หน้าที่   1  2   3   4   5  

สารพันความรู้

หน้าที่   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12    13    14    15    16    17    18    19   20   21   22   23    24    25

เรียบเรียงโดย กวิน ซื่อแท้ 

ความรู้รอบตัว  ชุดที่ 1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัว ชุดที่ 2

1   2   3   4   5   6   7     9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัวชุดที่ 3

หน้าที่    1   2   3   4   5   6   7     9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัวชุดที่ 4

หน้าที่    1   2   3   4   5   6   7     9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัวชุดที่ 5

หน้าที่    1   2   3   4   5   6      9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัวชุดที่ 6

หน้าที่    1   2   3   4   5   6      9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัวชุดที่ 7

หน้าที่    1   2   3   4   5   6      9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัวชุดที่ 8

หน้าที่    1   2   3   4   5   6      9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัวชุดที่ 9

หน้าที่    1   2   3   4   5   6      9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัวชุดที่ 10

หน้าที่    1   2   3   4   5   6      9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัวชุดที่ 11

หน้าที่    1   2   3   4   5   6      9   10   11   12   13

ความรู้รอบตัวชุดที่ 12

หน้าที่    1   2   3   4   5   6      9   10   11   12   13   14   15   16   17  18

ของ อ. ชิต ภิบาลแทน

สารพันความรู้

หน้าที่   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49  50  

เรียบเรียงโดย กวิน ซื่อแท้ 

สารพันความรู้

หน้าที่   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

เรียบเรียงโดย กวิน ซื่อแท้ 

สารพันความรู้

หน้าที่   76  77  78  79   80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100

เรียบเรียงโดย กวิน ซื่อแท้ 

สารพันความรู้

หน้าที่  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125

เรียบเรียงโดย กวิน ซื่อแท้ 

สารพันความรู้

หน้าที่   126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150

เรียบเรียงโดย กวิน ซื่อแท้ 

สารพันความรู้

หน้าที่  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175

เรียบเรียงโดย กวิน ซื่อแท้ 

สารพันความรู้

หน้าที่   176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200

เรียบเรียงโดย กวิน ซื่อแท้ 

นักวิทยาศาสตร์และผลงานของเขา

หน้าที่   1  2  3  4  5

ที่สุดในโลกของสัตว์

หน้าที่  1    2    3     

ชีววิทยา

หน้าที่   1   2  3   4   5   6   7   8    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

ที่สุดของสิ่งก่อสร้าง

หน้าที่   1    2    3    4    5    6      8    9   10   11   12    13

คำถาม-คำตอบ ที่น่ารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

หน้าที่   1   2   3   4    5    6    7    8    9   10   11   12

ที่สุดทางภูมิประเทศ

หน้าที่  1    2    3       5    6    7    8  

ภูมิศาสตร์ของโลก

หน้าที่   1   2   3    5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ที่สุดในโลก

หน้าที่   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ชุดที่ 1

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

ชุดที่ 2

หน้าที่   2   3   4   5  

ชุดที่ 3

หน้าที่   2   3   4   5  

ชุดที่ 4

หน้าที่   2   3   4  

ชุดที่ 5

หน้าที่   2   3   4   5   6   7   8 

ชุดที่ 6

หน้าที่   2   3   4   5

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว