ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

ดินปืน มีส่วนผสมของอะไร


ชาวมุสลิมไปสุเหร่าวันไหน

เมล็ดกาแฟ มีสารอะไร

ใครให้กำเนิดลูกเสือโลก

วันคริสต์มาสเป็นวันสำคัญอย่างไรต่อชาวคริสต์

ยอดเขาสูงที่สุดในไทย คือยอดเขาใด

ทุ่งพระสุเมรุ ในอดีตคือสถานที่แห่งใดในปัจจุบัน

พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย คือใคร

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกคือสะพานไหน


กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนฝั่งไหนของแม่น้ำเจ้าพระยา

ศพอาบน้ำยากันเน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณ เรียกว่าอะไร

ประเทศสหภาพพม่า เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่าอะไร

อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยคือแห่งใด

ลิงที่มีลักษณะคล้ายคน คือลิงอะไร

ไซมีส ทวินส์ เป็นชื่อเรียกอะไร

ใครสร้างเมืองเชียงใหม่

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญอย่างไร

บาร์โค้ต คืออะไร

จรัส บุณยธรรมา

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว