ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

ไทยมีประชากรครบ 60 ล้านคนในปีไหน


เรือที่ไม่มีวันจม เป็นชื่อเรียกเรือลำใด


พิณ-แคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคใด

สายการบินพาณิชย์ของไทย คือสายการบินอะไร

ฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาในประเทศไทยคือชาติใด

โรคเอ๋อ คือโรคอะไร

เมล็ดพันธุ์พืชอะไร ที่มีคนกินมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ผ้าที่ทอใช้ในโลก ใช้พื้นเส้นใยชนิดใดมากที่สุด

สุสานหอยโบราณ อยู่ที่จังหวัดใด

วัดที่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษา คือวัดใด


The New Road เป็นชื่อเรียกถนนสายใดของไทย

การให้น้ำเกลือแก่ผู้ป่วย ฉีดเข้าหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดำ

ฮก ลก ซิ่ว ภาษาจีน 3 คำ แปลเป็นไทยว่าอย่างไร

ประเทศใดมีหมู่เกาะมากที่สุดในโลก

นกทะเลบินเข้าหาฝั่งและร้องเสียงดัง แสดงว่าอากาศเวลานั้นเป็นอย่างไร

ภูเขาลูกใด ถือเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น

ใครประดิษฐ์หลอดไฟฟ้า

ถนนสายไหนยาวที่สุดในประเทศไทย

เกาะถลางในอดีตคือเกาะใดในปัจจุบัน

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว