ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. นก Kiwi มีในประเทศไหน ?

 

2. บอกพระนามของกษัตริย์ฝรั่งเศส ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีด้วย

 

3. ทะเลชุบศร อยู่ที่ไหน ?

 

4.บอกชื่อมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุด ?

 

 

6. ทะเลสาบสำคัญที่คลองสุเอซขุดผ่านมีชื่อว่าอะไร ?

 

7. ใครเป็นผู้นำ ในการก่อตั้งสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ?


 

8. ประชาคมเศรษฐกิจแห่งยุโรป มีกี่ประเทศ ?

 

9. สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมต่อถนนสาทรกับฝั่งธนบุรีมีชื่อว่าอย่างไร ?

 

10. Cathay .ในสมัยโบราณหมายถึงประเทศใด ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว