ฟาเรนไฮต์

ฟาเรนไฮต์

          ปรอทวัดอุณหภูมิยุคแรกมีชื่อว่า เทอร์โมสโคปส์ (thermo scopes) ใช้วัดของเหลวประเภทต่าง ๆ นักประดิษฐ์  ชาวอิตาลี ซานโตริโอ (Santorio ค.ศ. 1561-1636) เป็นบุคคลแรกที่ทำเครื่องหมายมาตราส่วนเป็นตัวเลขบนอุปกรณ์ชนิดนี้ นอกจากนี้ กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei ค.ศ. 1564-1642) ได้ประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิโดยใช้น้ำดิบในปี ค.ศ. 1593 เพื่อวัดความแตกต่างของอุณหภูมิ

          ปรอทวัดอุณหภูมิยุคแรกได้รับการประดิษฐ์คิดค้นในปี ค.ศ. 1714 โดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน เดเนียล เกเบรียล ฟาเรนไฮต์ (Daniel Gabriel Fahrenheit ค.ศ. 1686-1736) เขาเป็นนักประดิษฐ์คนแรกที่ใช้ปรอท ซึ่งเป็นของเหลวในเครื่องวัดอุณหภูมิ การเก็บปรอทให้อยู่ในหลอดแก้วช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำหรือของเหลวชนิดอื่น ปรอทไม่มีปัญหาเรื่องจุดเยือกแข็งหรือจุดเดือดของน้ำและไม่ระเหยเป็นไอ

          ปรอทวัดอุณหภูมิแบบสมัยใหม่วัดค่าโดยใช้หน่วยวัดอุณหภูมิแบบมาตรฐาน อาทิ ฟาเรนไฮต์ หรือเซลเซียส ก่อนถึงยุคคริสต์ศตวรรตที่สิบเจ็ด ยังไม่มีวิธีการหาจำนวนความร้อน  ในปี ค.ศ. 1724 มาตราส่วนแรกที่ใช้เรียกว่า ฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit) ซึ่งตั้งชื่อตามเดเนียล เกเบรียล ฟาเรนไฮต์ผู้ซึ่งได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้แอลกอฮอล์ใน ค.ศ. 1709 และเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้ปรอทใน ค.ศ. 1714

 

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. ปรอทวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

  2. ฟาเรนไฮต์

  3. เซลเซียส

  4. ตั้งมาตราส่วนตามอำเภอใจ

  5. เครื่องวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์