ความฝันของเคย์ลีย์

            ในศตวรรษที่สิบเก้ามีการวางพื้นฐานทางทฤษฎีเพื่อการบินอย่างมีกำลัง เซอร์จอร์จ เคย์ลีย์ (Sir George Cayley ค.ศ. 1773-1857) นักปรัชญา นักการเมือง และนักการศึกษาชาวอังกฤษผู้มีฐานะมั่งคั่ง ได้บุกเบิกการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงสร้างปีก รวมทั้งความจำเป็นของแหล่งพลังงานน้ำหนักเบา เคย์ลีย์เสนอว่า การออกแบบปีกจะต้องรวมส่วนประกอบที่ช่วยในการลากและยกด้วย เขายังแนะนำอีกว่า มุมที่อากาศเคลื่อนผ่านเหนือปีกมีผลต่อกำลังยก

            เขาเขียนไว้ว่า “ปัญหาทั้งหมดถูกกักขังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านั่นคือ ต้องทำให้ผิวโครงสร้างรองรับมีน้ำหนักเหมาะสม โดยใช้กำลังต่อแรงต้านของอากาศ” เขายังคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องว่า กลไกขับดันจะต้องได้รับแรงจาก “การเผาไหม้ทันทีของผงหรือของไหลที่ติดไฟได้”

            เคย์ลีย์สร้างเครื่องร่อนเล็ก ๆ จากการค้นคว้าในปี 1804 พอถึงปี 1809 เขาได้สร้างแบบจำลองขนาดใหญ่ชนิดไม่มีคนนั่ง ในเวลาไม่นานก็สร้างเครื่องร่อนขึ้นอีก โดยรวมห้องโดยสารขนาดกะทัดรัด มีโครงสร้างส่วนหางที่เคลื่อนไหวได้ เขาเกลี้ยกล่อมเด็กนักเรียนคนหนึ่งให้นั่งเครื่องร่อนนี้ขึ้นไปในอากาศเพื่อบิน (flight) ลงจากเนินเขาเป็นเวลาสั้น ๆ ได้สำเร็จ

เคย์ลีย์

 

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. เครื่องบิน
  2. ความฝันของเคย์ลีย์
  3. William Henson ค.ศ. 1812-1888
  4. อ็อตโต ลิเลียนธัล
  5. พี่น้องตระกูลไรท์
  6. คิตตี้ฮอว์ค
  7. บินได้ด้วยเครื่องยนต์เป็นครั้งแรกของโลก

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์