กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. แสงเลเซอร์
  2. การผลิต
  3. การบันทึก
  4. วิธีใช้แบบอื่นๆ
จากหนังสือ  เทคโนโลยี ของ ชมรมเด็ก

วีดีโอการศึกษา

ต้นกำเนิดของแสงเลเซอร์

      นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน  นาย  Theodore  maiman     ได้ประดิษฐ์แสงเลเซอร์  เป็นคนแรกในปี พ.ศ. 2503   ต่อจากนั้นได้มีการคิดค้นแสงเลเซอร์แบบต่างๆขึ้นมาอีกมากมาย   ในวีดีโอชุดนี้ ท่านจะได้เห็นคุณสมบัติของแสงเลเซอร์  ซึ่งเป็นแสงสีเดียว  ความยาวคลื่นเดียว windows  media  ขนาด  2.2 MB

แบ่งชนิดของเลเซอร์

     เลเซอร์แบ่งออกเป็น  4   ประเภท  คือ  1.  เลเซอร์แก๊ส   2.  เลเซอร์ของเหลว   3. เลเซอร์ของแข็ง  4. เลเซอร์ไดโอด  เราจะได้เห็นหลักการทำงานของแสงเลเซอร์  แบบแก๊สกันอย่างละเอียด  windows  media  ขนาด  2.5  MB

 

เลเซอร์ที่ใช้ในด้านการแพทย์

       ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ จี้ไฝและขี้แมลงวันให้เห็นกันจะๆ เผาจนกระทั่งไฝระเหยหายไปหมด ปกติเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จึงต้องใช้แหล่งกำเนิดเลเซอร์อีกประเภทที่ให้แสงสีแดง ช่วยนำทางให้  windows  media  ขนาด  1.5   MB

 

เลเซอร์ไดโอดกับซีดี

     เครื่องเล่นซีดี ใช้เลเซอร์ไดโอดเป็นตัวอ่านแผ่นดิสก์ ในวีดีโอท่านจะได้เห็นกรรมวิธีการอ่านอันแสนมหัศจรรย์ล้ำลึก รวมทั้งการใช้อ่านบาร์โค้ด ตัวชี้ภาพราคาไม่กี่สิบบาท การส่งข้อมูลผ่านทางสายไฟเบอร์ และการถ่ายภาพโฮโลแกรม  windows  media  ขนาด  2.8 MB

 

เลเซอร์กับงานทางอุตสาหกรรม

     ข้อดีของเลเซอร์คือเราสามารถควบคุม ทิศทางของลำแสงได้ตามต้องการ การเจาะเป็นรูโดยใช้แสงเลเซอร์ จะได้รูที่สวยงามและเรียบร้อย การแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ชิ้นงานที่ถูกต้องและแม่นยำ  windows  media  ขนาด  2.5 MB

 

การทดลองเสมือนจริง

เลเซอร์ลำแสงที่มีระเบียบ


แหล่งกำเนิดแสง

อะตอมกับแสง

การเกิดการกลับของประชากร

การสร้างแสงเลเซอร์

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์