ยานเบาะอากาศ

       โฮเวอร์คราฟต์(hovercraft) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยานเบาะอากาศ (air-cushion vehicle หรือ ย่อว่า AVC)

       โฮเวอร์คราฟต์ลอยตัวโดยอาศัยพัดลมที่มีกำลังแรง ดูดและอัดอากาศแล้วส่งท่อไปยังถุงพองลมที่อยู่ข้างใต้ ถุงนี้หรือที่มักเรียกกันว่า “กระโปรง” ใช้สวมรอบขอบด้านล่างของท้องยานได้พอดีโดยส่วนที่ติดกับหัวเรืออาจยาวลงไปถึง 5 ม.

       อากาศที่อัดจะไหลผ่านเข้ารูที่ผนังชั้นในของยางกระโปรงเพื่อให้เบาะอากาศคงตัว แม้ว่าแรงดันของเบาะอากาศนี้มีเพียงประมาณ 1 ใน 60 ของแรงดันยางรถยนต์ แต่ก็สามารถยกยานขึ้นได้

      ที่ขอบนอกของรูนี้มีชิ้นส่วนที่อ่อนยืดหยุ่นได้ เรียกว่า “นิ้ว” ห้อยลงมาแตะกับพื้นผิวของพนังยางนิ้วนี้สามารถกันอากาศรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      โฮเวอร์คราฟต์พลเรือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแก่ เอสอาร์ - 4 มาร์ค III (SRN-4 MARK III) ซึ่งหนัก 305 ตัน ใช้ข่นส่งข้ามช่องแคบอังกฤษ จุผู้โดยสารได้ 400 กว่าคน และรถยนต์กว่า 60 คัน   ยานลำนี้มีพัดลมดูดอากาศเข้าเบาะใต้ยานจำนวน 4 เครื่อง แต่ละเครื่องมีขนาดกว้าง 3.5 ม. ขับดันด้วยเครื่องยนต์แกสเทอร์ไบน์ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนใบพัดที่มีความกว้าง  6.4 เมตรเหล่านี้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนยานด้วย

            โฮเวอร์คราฟต์บางลำอาจมีเครื่องยนต์สำหรับพัดลมและใบพัดแยกต่างหาก

       ใบพัดทำหน้าที่เร่งความเร็วของกระแสลมโดยรอบให้พัดไปทางข้างหลัง  เพื่อขับดันยานให้เคลื่อนไปข้างหน้า ใบพัดมีเฟืองที่ปรับมุมได้ การเปลี่ยนมุมของใบพัดมีผลต่อความเร็วค่อนข้างคงที่ก็ตาม ส่วนที่เป็นหางเรืออยู่ตรงขอบท้ายเรือ มีบานพับยึดติดกับครีบหางดิ่งที่ตั้งรับกระแสลมจากใบพัด

       ระบบการขับเคลื่อนดังกล่าวทำให้โฮเวอร์คราฟต์เอสอาร์-4 มาร์ค III  มีความเร็วสูงสุด 65 น๊อต (120กม./ชม.) หรือเกือบ 2 เท่าของความเร็วเรือเดินมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุด

       ผู้ขับโฮเวอร์คราฟต์จะบังคับยานด้วนวิธีเดียวกับที่นักบินบังคับเครื่องบิน

 

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. โฮเวอร์คราฟต์ : เหินไปบนเบาะอากาศ
  2. ยานเบาะอากาศ
  3. การเพิ่มแรงดัน 
จากหนังสือ  รู้รอบตอบได้  ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

วีดีโอการศึกษา

น้องโอ๊คสร้างยานโฮเวอร์คร้าฟ

    เด็กชายอิสระ ใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้  1. ถ้วยโฟม   2. มอเตอร์ขนาดเล็ก   3. ใบพัด   4. ถ่านไฟฉายพร้อมแท่นถ่าน   5. แผ่นใส   6. สายไฟ   7. กาว   8.  คัตเตอร์    สำหรับสร้างยานโอเวอร์คร้าฟ  ทำได้อย่างไร  คลิกดูครับ ขนาด 2  MB มีหลักการทำงานของยานด้วย 

แผ่นใสการเรียนการสอน

เรือ

    แผ่นใสจำนวน  72 แผ่น  เล่าถึงจุดกำเนิดของเรือลำแรก  การเดินทางบนน้ำด้วยต้นไม้  ส่วนต่างๆของเรือ  แฟก้อนวุ้น   เรือแคนูเปลือกไม้  เรือกลไฟ   และการจับปลาด้วยอวน   น่าสนใจ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์