ระบบดิจิตอล

 ความรู้เรื่อง Network Topology

NETWORK TOPOLOGY มีหลายแบบคือ
1. แบบ STAR
2. แบบ RING
3. แบบ BUS
4. แบบ TREE
5. แบบ DUAL RING
6. แบบ STAR SHAPE RING
7. แบบ STAR SHAPE HUB
8. แบบ MESH หรือ FULLY MESH
9. แบบ HIERACHICAL STAR

1.แบบ STAR : ลักษณะนี้เป็นการเชื่อมต่อ มีคอมพิวเตอร์ หรือ HOST เป็นศูนย์กลางในระบบ CENTRALIZED เครื่องที่อยู่ราบรอบคือ TERMINAL สำหรับระบบ LAN ตัวที่เป็นศูนย์กลางนั่นคือ WIRING CONCENTRATOR หรือ HUB

2.แบบ RING : เป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบ LOOP มีใช้ในระบบ LAN TOKEN RING อย่างไรก็ดี ในระบบ WAN การเชื่อมต่อ ROUTER ระหว่าง NETWORK ต่างๆ ก็สามารถเชื่อมต่อในลักษณะนี้ได้เช่นกัน

3.แบบ BUS : สำหรับระบบ LAN เราเรียกว่าเป็นระบบ ETHERNET สำหรับระบบ MAINFRAME ENVIRONMENT เราเรียกระบบ MULTI - DROP

4.แบบ TREE : ระบบ TREE นี้บางครั้งมีลักษณะการเชื่อมต่อแบบ MULTI-POINT MULTI-DROP

5.แบบ DUAL RING : มีใช้ในระบบ FDDI โดยที่ RING ทั้งสอง สามารถทำงานร่วมกันได้ หากมี RING ใด RING หนึ่ง FAIL ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้

6.แบบ STAR SHAPE BUS : เป็นแบบที่เราใช้อยู่ในระบบ ETHERNET 10BASE-T

7.แบบ STAR SHAPE RING : เป็นแบบที่เราใช้อยู่ในระบบ TOKEN RING

8.แบบ MESH : ลักษณะการเชื่อมต่อแบบ MESH นี้ ปกติจะใช้ใน WIDE AREA NETWORK ลักษณะการเชื่อมต่อแบบนี้ ได้แก่ การต่อ ROUTER หรือการเชื่อมต่อแบบ PACKET SWITCHING X.25

9.แบบ HIERACHICAL STAR : เป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบ HUB ซ้อน HUB ในระบบ LAN

 

คัดลอก, อ้างอิง
www.sanambin.com
 

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์