ภาพถ่ายสงครามกลางเมือง

        นักเดินทางมักจะชอบถ่ายภาพเช่นกัน ตัวอย่างเช่น พวกเขาไมได้แค่ไปยังฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่พวกเขายังกลับไปยังฝั่งตะวันออกพร้อมกับภาพถ่ายของคนพื้นเมืองที่ดูแปลกตาเหล่าผู้ตั้งถิ่นฐานซึ่งได้รบการบีบคั้นอย่างหนัก ทัศนียภาพอันกว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าแพร์รี่ ภูเขาและทะเลทราย สิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อน

        ไม่มีวิธีใดจะอธิบายให้เห็นถึงผลกระทบด้านรายงานข่าว ได้ดีกว่าการกล่าวถึงผลงานของหนึ่งในบรรดาผู้บุกเบิกที่ยิ่งใหญ่คือภาพถ่ายของ แมทริว เบรดี้ (Matthew Brady ค.ศ. 1823-1896) ที่บันทึกภาพสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ ทำให้ภาพการฆาตกรรมหมู่ในระหว่างสงครามที่อยู่ห่างไกลออกไปเข้าใกล้บ้านเรือนมากขึ้นกว่าที่เคย   สงครามที่ได้รับการบันทึกภาพในโทนไม่โรแมนติกและไม่มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจ

        กระบวนการ ใช้สารละลายของ pyroxylin ในอีเธอร์และแอลกอฮอล์ใช้ในการทำฟิล์มถ่ายรูป (collodion) เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ถัดมา ในเรื่องขอบเขตของความรอบรู้และประสบการณ์ที่ช่วยลดเวลาในการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้มีคุณภาพที่เทียบเท่ากับงานของ daguerreotype สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษของทับบอทได้แต่ในที่สุดสารละลายนี้ก็ถูกแทนที่ด้วย ไข่ดาว (albumen) แต่มีปัญหาอย่างเดียวคือ แผ่นพิมพ์ต้องเป็นกระจก ซึ่งต้องมีการเตรียมการก่อนจะทำให้ถูกแสงและต้องล้างรูปในทันทีหลังจากนั้น ดังนั้นจึงมีชื่อเป็นภาพถ่ายแบบ แผ่นพิมพ์เปียก (wet-plate)

 

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. กล้องถ่ายรูป (Camera)
  2. โจเซฟ-นิเซเฟอร์ นีพเซ่
  3. หลุยส์ชาร์คส-มองเด้ ดาแกรร์
  4. หุ้นส่วนร่วม
  5. ทัลบอท
  6. ภาพถ่ายสงครามกลางเมือง
  7. จอร์จ อีสต์แมน

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์