อัตราทดของเกียร์

ด้านหลัง

ด้านหน้าตรงขาถีบ

             รูปที่ 1  โซ่ขับของจักรยานสองล้อชนิดมีเฟืองทดกำลัง  โดยล้อหลังนั้น  จะมีระบบเฟืองทดกำลังติดตั้งอยู่  ระบบเฟืองชนิดนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญคือ  ชุดเฟืองซึ่งติดตั้งอยู่กับกลไกซี่เฟืองขับกงล้อหมุนทางเดียว  กลไกสำหรับเลือกเปลี่ยนให้โซ่ขับคล้องเข้ากับเฟืองแต่ละตัว  และล้อรั้งดึงโซ่  ส่วนทางด้านหน้าของโซ่ขับนั้น  จะคล้องอยู่กับชุดเฟืองขับที่อาจจะมีเฟืองอยู่ 2  หรือ  3 ตัว  โดยจะรับกำลังขับมาจากแรงปั่นที่กระทำบนบันไดรถจักรยาน  ดังนั้น  ในตัวอย่างตามที่แสดงในรูปที่ 1 นี้  คือ  มีเฟืองขับ 2 ตัว  (2ขนาด) และมีเฟืองตามที่ล้อหลัง 5 ตัว (5 ขนาด)  ก็จะทำให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกอัตราทดกำลังจากแรงปั่นบันไดรถจักรยานสู่ล้อหลังได้ต่าง ๆ กันถึง 10  อัตราทด (เรียกทั่วไปว่า  จักรยาน 10  เกียร์)  หรือถ้าในกรณีที่มีเฟืองขับเพิ่มเป็น 3 ตัว  ก็จะทำให้ได้อัตราทดกำลังทั้งหมด 15  อัตราทด (15  เกียร์)  เป็นต้น

            ในทุก ๆ อัตราทดที่เลือกใช้นั้นความตึงของโซ่ขับจะถูกรักษาไว้เสมอโดยอาศัยล้อรั้งดึงโซ่  ด้วยแรงสปริงที่ทำงานร่วมกับล้อนำโซ่  ซึ่งเป็นตัวนำให้สายโซ่ขับเปลี่ยนตำแหน่งจากเฟืองตัวหนึ่งสู่อีกตัวหนึ่งได้

            กลไกเลือกเปลี่ยนอัตราทด (เกียร์)  ที่ล้อหลังซึ่งเป็นตัวควบคุมการทำงานของล้อรั้งดึงโซ่  และล้อนำโซ่นั้น  จะถูกควบคุมด้วยก้านมือโยก  ซึ่งติดตั้งอยู่บนตัวโครงรถจักรยาน  โดยผ่านทางเส้นลวด

            การเลือกเปลี่ยนอัตราทด (เกียร์)  ของชุดเฟืองที่บันไดรถจักรยานนั้น  จะใช้ก้านกระเดื่องนำโซ่เปลี่ยนตำแหน่งของโซ่ขับจากเฟืองตัวหนึ่งไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่ง  โดยจะถูกควบคุมด้วยก้านมือโยกอีกก้านหนึ่งซึ่งติดตั้งบนตัวโครงจักรยาน ณ  ตำแหน่งเดียวกับก้านมือโยกเปลี่ยนอัตราทดของล้อหลังผ่านทางเส้นลวดอีกเส้นหนึ่งต่างหาก

 

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. จักรยานหลายเกียร์
  2. อัตราทดของเกียร์
  3. การเปลี่ยนเกียร์ทด
โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์