ตู้เย็น

            เป็นที่ทราบกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2291  แล้วว่า การทำงานของตู้เย็นอาศัยหลักการที่ว่าของเหลวสามารถระเหยกลายเป็นไอได้โดยการดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว  และเมื่อไอควบแน่นกลายเป็นของเหลวก็จะคายความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่เพิ่งจะเมื่อช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2463 -2473 นี้เอง  ที่ได้มีการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับเป็นต้นกำเนิดกำลังออกในเชิงอุตสาหกรรม  จึงได้มีการนำมอเตอร์นี้มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นเพื่อสร้างตู้เย็นขนาดพอเหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน

            นอกจากความสามารถในการเก็บรักษาอาหารในสภาพเย็นและแข็งแล้วตู้เย็นยังให้ความสะดวกอื่น ๆ อีกมาก เช่น อาจจะมีพัดลมหมุนวนอากาศภายในตู้ให้กระจายตัวไปทั่วถึงทุกส่วนภายในตู้ หรืออาจจะมีอุปกรณ์ในการทำก้อนน้ำแข็งได้โดยอัตโนมัติ  หรือแม้แต่มีเครื่องทำความร้อนเล็ก ๆ อยู่ภายในส่วนที่เก็บเนยเพื่อรักษามิให้เนยแข็งตัวจนเกินไปแต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกมากที่สุดเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองก็คือ  การออกแบบให้อุปกรณ์ที่ทำการละลายน้ำแข็งที่เกาะหนาภายในตู้ได้โดยอัตโนมัติ  โดยอาจจะเป็นชนิดทำการระเหยตลอดเวลา (หรือบางทีเรียกกันว่า “ แบบไร้น้ำแข็งเกาะ” ) หรือแบบเกิดการระเหยเป็นช่วง ๆ เพื่อให้น้ำแข็งละลายและระบายลงสู่ถาดรับน้ำ ) ความเย็นของตู้เย็นจะเหมือนกับในเครื่องปรับอากาศ  นั่นคือ  คอมเพรสเซอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่กดอัดน้ำยาทำความเย็นในสภาวะเป็นก๊าชให้มีความดันสูง  แล้วส่งเข้าเปลี่ยนสภาวะควบแน่นกลายเป็นน้ำยาทำความเย็นเหลว  โดยจะมีพัดลมที่คอยล์ร้อนช่วยระบายความร้อนที่คายออกมานี้  ต่อจากนั้นน้ำยาจะถูกอัดดันผ่านลิ้นลดความดัน  แล้วจึงถูกดูดเข้าไปภายในท่อของคอยล์เย็น  ซึ่ง ณ ที่นี้ น้ำยาจะดูดเอาความร้อนจากภายในบริเวณกล่องเก็บอาหารเพื่อระเหยกลายเป็นไอ  และพัดลมของคอยล์เย็นจะทำหน้าที่กระจายลมเย็นที่คายความร้อนให้แก่สารทำความเย็นให้วนเวียนไปภายในส่วนต่าง ๆ ของตู้เย็น

            ช่วงการละลายน้ำแข็งจะเริ่มต้นเมื่อตัวนาฬิกาจับเวลาเริ่มบังคับให้เครื่องทำความร้อนทำการละลายน้ำแข็งภายในช่องแช่แข็งกลายเป็นน้ำไหลลงสู่ถาดรับน้ำช่วงเวลาการละลายน้ำแข็งนี้ถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์จำกัดเวลาการละลายน้ำแข็งซึ่งจะปิดเครื่องทำความร้อนก่อนที่อาหารแช่แข็งที่เก็บถนอมไว้จะเริ่มละลาย  เครื่องทำความร้อนที่ส่วนกั้นช่องแช่แข็งและตู้เย็นจะทำหน้าที่ป้องกันการเกิดการควบแน่นขึ้นในส่วนนี้  เทอร์โมสแตตในช่องแช่แข็งจะทำหน้าที่ควบคุมการเริ่มต้นและหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์  และตัวควบคุมอุณหภูมิจะทำหน้าที่จำกัดอากาศเย็นที่ไหลเข้าสู่ตู้เย็น

 

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

หน้าที่

  1. รูปร่างของตู้เย็น

  2. การทำงานของคอมเพรสเซอร์

  3. การทำงานวัฏจักรทำความเย็น

  4. การกระจายลมเย็น

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตู้เย็น

(Refrigerator)

      บทนำ

      บ้านเกือบทุกหลังในประเทศไทย  ต้องมีตู้เย็นอย่างน้อย 1  ใบ  ให้คุณลองเอาหูไปแนบฟังข้างๆตู้เย็น   ทุกๆ 15 นาที  จะได้ยินเสียงหึ่งๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้า  ถ้าเราไม่มีตู้เย็น  อาหารหลายอย่าง เช่น เนื้อ นม  และไข่  จะไม่สามารถเก็บอยู่ได้นาน

       ตู้เย็นเป็นสิ่งประดิษฐ์อันมหัศจรรย์ ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์  ซึ่งแต่ก่อนเราเก็บเนื้อโดยอาศัยเกลือ   มันทำให้รสชาติของเนื้อเสียไป  แต่ปัจจุบันเราใช้ตู้เย็นแทน

        ฟิสิกส์ราชมงคล จะเปิดเผยกลไกการทำงานของตู้เย็น  ในหน้าถัดไป

 คลิกครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์