เครื่องวัดแสง

            เครื่องวัดแสงมีทั้งแบบใช้เซลล์สุริยะ  ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณแสงที่กระทบกับผิวโดยตรงกับปริมาณแสงที่กระทบกับผิวเซลล์  กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะทำให้เข็มของไมโครแอมมิเตอร์เคลื่อนที่  เครื่องวัดแสงบางแบบใช้เซลล์เหนี่ยวนำแสงซึ่งเป็นตัวต้านที่มีความไวต่อแสง  โดยต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่และไมโครแอมมิเตอร์เครื่องวัดแสงทุกชนิดจะมีหน้าปัดซึ่งใช้คำนวณความกว้างการเปิดหน้ากล้องและอัตราเร็วชัตเตอร์  ตามที่เครื่องวัดอ่านได้เครื่องวัดแสงบางแบบใช้วัดแสงสะท้อนโดยถือไว้ใกล้กล้องถ่ายรูป  และเล็งตรงไปยังเป้าหมายที่ต้องการถ่ย  หรือบางแบบอาจใช้วัดแสงตกกระทบ  โดยวางเครื่องวัดไว้ใกล้กับเป้าหมาย  แล้วหันไปยังกล้องถ่ายรูป  นอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดที่สามารถวัดได้ทั้งลำแสงสะท้อนและลำแสงตกกระทบด้วย

            หน้าปัดคำนวณของเครื่องวัดแสงทำงานคล้ายกับบรรทัดคำนวณวงกลมก่อนอื่นช่างภาพต้องตั้งดัชนีแสงเข้าฟิล์มแล้วหมุนหน้าปัดอันที่สองให้ตรงกับค่าบนสเกลแสง  ในขณะนี้เราสามารถเลือกใช้ความกว้างการเปิดหน้ากล้องและอัตราเร็วชัตเตอร์ได้หลายค่า  ดัชนีแสงเข้าฟิล์มที่แสดงบนเครื่องวัด  (รูปที่ 1)  มีค่าอยู่ในช่วง 0.1  ถึง 25,000  ASA  ความกว้างการเปิดหน้ากล้องอยู่ในช่วง f/0.5  ถึง f/64  อัตราเร็วชัตเตอร์อยู่ในช่วง 1/4,000  วินาที  ถึง  2  ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังมีช่องหน้าต่างซึ่งให้ค่าแสงเหมาะสมสำหรับกล้องโพลารอยด์ด้วย

 

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. เครื่องวัดแสง
  2. แบบใช้เซลล์สุริยะ
  3. แบบใช้เซลล์แคดเมียมซัลไฟด์

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

แฟลซทำงานอย่างไร

      กล้องถ่ายรูป ต้องใช้แสงมากในการสร้างภาพบนแผ่นฟิลม์   การถ่ายภาพในที่ร่ม หรือภายในห้อง ที่มีแสงน้อย   จึงต้องเปิดหน้ากล้องเพื่อให้แสงผ่านเข้าเป็นเวลานานขึ้น   การเพิ่มเวลาการเปิดหน้ากล้องมีข้อเสียอยู่เหมือนกัน   ทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัดเจนและเบลอ

กล้องดิจิตอลสมัยใหม่มีแฟลซในตัวใช้งานสดวกสบาย

     แฟลซอิเล็กทรอนิกส์    เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน  สามารถแก้ปัญหาแสงให้กับกล้องถ่ายรูปได้   มันมีหน้าที่ระเบิดแสงออกมาอย่างรุนแรงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ   เมื่อคุณกดชัตเตอร์  หน้ากล้องจะเปิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว  และเก็บภาพที่ได้จากการสะท้อนแสงของไฟแฟลซเข้าไป

     ฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดเผยหลักการพื้นฐานของแฟลซอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมกับวงจรไฟฟ้า  ให้คุณได้ทราบในหน้าถัดไป   คลิกครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์