เตารีดชนิดฉีดไอน้ำและพ่นน้ำ

            เตารีดชนิดฉีดไอน้ำจะผลิตไอน้ำขึ้นได้ภายในตัวมันเองซึ่งไอน้ำนี้จะถูกผ่านช่องไอน้ำออกไปทางด้านล่างลงสู่ผ้าที่กำลังรีดได้  แต่เตารีดชนิดนี้ก็สามารถทำงานในลักษณะเช่นเดียวกับเตารีดชนิดธรรมดาได้โดยการกดปุ่มซึ่งอยู่บนด้ามจับเพื่อปิดวาล์วไอน้ำผ่านออกสู่ช่องไอน้ำทางด้านล่าง  นอกจากนี้เตารีดชนิดฉีดไอน้ำส่วนมากมักจะติดตั้งระบบพ่นน้ำไว้ด้วยเพื่อประโยชน์สำหรับรีดผ้าที่มีรอยยับมาก ๆ ได้

            แผ่นฐานหรือแผ่นพื้นเตารีดโดยทั่วไปจะทำด้วยเหล็กธรรมดา แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้เหล็กกล้าไร้สนิมหรืออะลูมิเนียมแทนแล้ว  และในบางแบบจะเคลือบวัสดุป้องกันการติดไว้ที่ผิวหน้าด้วย  สำหรับโลหะไร้สนิมนั้นจะทนทานต่อการขูดขีดได้ดีกว่าอะลูมิเนียม  แต่มีข้อเสียที่มีน้ำหนักมากกว่าเล็กน้อย  ร้อนช้ากว่า  และที่สำคัญคือ  ราคาแพง  ส่วนแผ่นพื้นเตารีดที่เป็นอะลูมิเนียมนั้นจะร้อนและเย็นได้เร็วกว่า  และสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น  แต่มีข้อเสียที่มีรอยขูดขีดง่ายกว่ามาก  สำหรับวัสดุป้องกันการติดที่เคลือบผิวหน้าไว้นั้นจะเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่สามารถแก้ไขให้คืนดีได้ดังเดิม

 

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

หน้าที่

  1. เตารีดชนิดฉีดไอน้ำและพ่นน้ำ

  2. ห้องเก็บน้ำ

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์