เลื่อยฉลุไฟฟ้า          

            ทั้งช่างไม้สมัครเล่นและมืออาชีพต่างก็ตระหนักถึงประโยชน์ของเลื่อยฉลุไฟฟ้าด้วยเหตุผลหลักสองประการ  คือ  พกพาได้สะดวกและเหมาะสำหรับงานหลายแบบ  เครื่องมือมีน้ำหนักเบานี้ผู้ใช้สามารถบังคับได้โดยใช้มือเพียงข้างเดียวเครื่องมือดังกล่าวแข็งแรงพอที่จะเลื่อยแผ่นกระดานไม้เนื้อแข็งได้  และยังใช้กับงานที่ประณีตได้ด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ยังใช้กับวัสดุได้หลายชนิด  โดยเลือกใช้คนเลื่อยที่เหมาะกับชนิดของวัสดุ  คุณสมบัติอื่น ๆ ของเลื่อนฉลุไฟฟ้าหลาย ๆ รุ่น  คือ  มีกลไกที่ทำให้ตัวเลื่อยเอียงเพื่อทำการตัดเป็นมุมได้  นอกจากนี้ยังมีไกบังคับสำหรับความเร็วหลายระดับ  พร้อมทั้งไกล็อคเพื่อรักษาความเร็วให้คงที่ 

            รูปที่ 1  มอเตอร์ความเร็วสูงขนาด  1/4   กำลังม้า  จะส่งกำลังออกไปหมุนเฟืองฟันเฉียงให้มีความเร็วรอบได้สูงถึง 3,000  รอบต่อนาที  บนผิวด้านหน้าของเฟืองฟันเฉียงนี้  จะมีสลักขับเคลื่อนเยื้องศูนย์อยู่พัดลมในตัวเรืยนมอเตอร์จะทำหน้าที่  ทั้งระบายความร้อนให้กับมอเตอร์และยังช่วยเป่าฝุ่นขี้เลื่อยจากบริเวณรอยตัดที่กำลังทำการตัดอยู่นั้น

 

            ในเลื่อยฉลุชนิดที่เอียงหมุนได้นั้นตัวเรือนของเลื่อยจะติดตั้งอยู่บนตีนฐานรูปครึ่งวงกลม  โดยจะเปลี่ยนมุมเอียงไปที่ตำแหน่งต่าง ๆ และยึดอยู่กับตีนบานด้วยคันโยกล็อคตัวเลื่อยกับตีนฐาน  และคันโยกล็อคตัวคันโยกออกแล้ว  ตัวเรือนของเลื่อยจะสามารถหมุนเอียงไปได้เป็นมุม 45  องศา (รูปที่ 2)

 

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

 

หน้าที่

  1. เลื่อยฉลุไฟฟ้า      

  2. สลักเยื้องศูนย์    

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์