เพื่อเลือกเฟ้นประดิษฐกรรมที่ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติ ผลคือมีตั้งแต่ประดิษฐกรรมที่ใช้โรงพยาบาลไปจนถึงก้นครัวและนอกอวกาศ และต่อไปนี้คือพัฒนาการก้าวสำคัญแห่งยุคสมัยเหล่านั้น

1955 รีโมทโทรทัศน์

      ประดิษฐกรรมที่บ่งชี้ถึงการสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ ของยุคที่มนุษยชาติต้องดิ้นรนเพื่อการดำรงชีพ และจุดเริ่มต้นสู่ยุคของยามบ่ายอันน่าอภิรมย์ รีโมทไร้สายเครื่องแรก ออกแบบโดย ยูจีน  พอลลีย์ (Eugene Polley) แห่งบริษัท Zenith เป็นเพียงแสงไฟแฟลช จนเมื่อบริษัทพบว่าแสงแดดตรง ๆ ก็สามารถเปลี่ยนช่องของเครื่องรับโทรทัศน์ได้เช่นกัน พวกเขาจึงเปลี่ยนไปใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ที่ถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงยุค 80 ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ระบบอินฟราเรด เนื่องจากคลื่นเสียงส่งผลกระทบต่อโสดสัมผัสของเหล่าสุนัขตามบ้าน

กลับหลังหนึ่งหน้า กลับหน้าแรกบทความไปข้างหน้าหนึ่งหน้า

หน้าที่

 1. รีโมทโทรทัศน์

 2. เตาอบไมโครเวฟ

 3. การผลิตกระจกแบบลอยตัว

 4. ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร

 5. ไดโอดเรืองแสง

 6. เครื่องดนตรีเสียงสังเคราะห์ (Music Synthesizer)

 7. อุปกรณ์ถ่ายเทประจุ

 8. ระบบเสียงดิจิตอล (Digital Music)

 9. การสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็ก

 10. วลี “ดอท คอม”

 11. ระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม

 12. แบบพิมพ์ดีเอ็นเอ

 13. เม้าส์คอมพิวเตอร์ (Computer Mouse)

 14. ขับเคลื่อนสู่อนาคต

 15. เอนไซม์กระตุ้นการแตกตัว

 16. ถอดรหัสพันธุกรรม

 

นำมาจาก   Popular Mechanics  ฉบับภาษาไทย  ธันวาคม 2005

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรกของสิ่งประดิษฐ์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

 

เซ็นสมุดเยี่ยม

สิ่งประดิษฐ์