หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ชนิดของเครื่องเล่น

    เครื่องเล่นบังคับวิทยุมีแบบต่างๆให้เลือกอยู่มากมาย  ดังเช่น

 • รถแข่ง
 • รถปิกอัพ
 • รถบรรทุก
 • เครื่องบิน
 • เฮลิคอปเตอร์
 • เรือแข่ง
 • เรือโดยสาร
 • เรือดำน้ำ
 • ฯลฯ

   เครื่องเล่นแต่ละชนิด  มีกลไกการควบคุมแตกต่างกันไป  แต่พื้นฐานการบังคับด้วยวิทยุ มีลักษณะเหมือนกัน   โดยแยกเป็น  ส่วนใหญ่ๆดังนี้

 • เครื่องส่ง   ควบคุมด้วยมือ  มีหน้าที่ส่งคลื่นวิทยุไปที่เครื่องรับ
 • เครื่องรับ    ประกอบด้วยเสาอากาศ  และแผงวงจรไฟฟ้า  เพื่อคอยรับสัญญาณส่งจากเครื่องส่ง  และกระตุ้นให้มอเตอร์ภายในเครื่องเล่นทำงาน
 • มอเตอร์ไฟฟ้า  ทำหน้าที่หมุนล้อ  และเลี้ยว  สำหรับรถ  แต่ถ้าเป็นเรือ เปลี่ยนเป็นไบพัด
 • แหล่งจ่ายพลังงาน   คือแบตเตอรี่ หรือถ่านไฟฉาย

   

  เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ

    เครื่องส่ง ทำหน้าที่ส่งรหัสสัญญาณไปที่เครื่องรับโดยใช้คลื่นวิทยุ     เพื่อทำความเข้าใจรหัสนี้   เราจะพูดกันในหน้าถัดไป 

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. บทนำ

2. ชนิดของเครื่องเล่น

3. เครื่องส่ง

4. วิทยุควบคุม

5. กายวิภาคของรถบังคับวิทยุ

6. ลิงค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา