หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ยอดอัจฉริยะ

       ในช่วงเดียวกันนั้นเอง นักวิทยาศาสตร์ชั้นเยี่ยมของอังกฤษ คือ เจฟฟรีย์ อินแกรม เทย์เลอร์ (Geoffrey Ingram Taylor) ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลอังกฤษให้ศึกษาผลกระทบของการระเบิดนี้

       ด้วยความเป็นอัจฉริยะ เทย์เลอร์พิจารณาภาพชุดในนิตยสาร Life และปิ๊งไอเดียง่าย ๆ ออกมาว่า พลังงานมหาศาลจากการระเบิดนี้ย่อมทำให้เกิดคลื่นกระแทกอันทรงพลังกระจายออกไปรอบอย่างรวดเร็ว ซึ่งไกลออกไปจากพื้น ก็พอจะพูดได้ว่าคลื่นกระแทกกระจายออกไปเป็นทรงกลมโดยประมาณ

เจฟฟรีย์  อินแกรม เทย์เลอร์

      เมื่อได้ภาพในใจอย่างนี้แล้ว ก็ต้องคิดถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เทย์เลอร์บอกว่าตัวแปรที่สำคัญคือ พลังงานจากการระเบิด (E) ความหนาแน่นของอากาศโดยรอบ (r ) และเวลาที่ผ่านไป (t) ส่วนความกดอากาศนั้นไม่ต้องคิดถึงมาก เพราะความดันที่เกิดจากคลื่นกระแทกสูงกว่าความกดอากาศมากมาย (เหมือนมวยรุ่นเฮฟวี่เวตต่อยกับมวยวัดอะไรปานนั้น)

เจฟฟรีย์  อินแกรม เทย์เลอร์  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ล้วงความลับกับระเบิดนิวเคลียร์ของอเมริกาด้วยการวิเคราะห์มิติอย่างง่ายๆ

      ดังนั้น สูตรที่ง่ายที่สุดสำหรับคำนวณขนาดของคลื่นกระแทก R เป็นฟังก์ชันของเวลาก็ “ผุด” ออกมาจากสมองของเทย์เลอร์อย่างนี้

R(t) = c [(E/r )t2 ]1/5

โดย C เป็นค่าคงที่ซึ่งไม่มีหน่วย (ไม่มีมติ)

     เทย์เลอร์สามารถประมาณค่าพลังงาน E จากการทดสอบระเบิดนี้ได้ เพราะรู้ขนาดของคลื่นกระแทกเป็นพังก์ชันของเวลาจากภาพที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Life สำหรับค่าความหนาแน่นของอากาศ r ก็หาได้ไม่ยาก ส่วนค่า C ก็ประมาณว่าเท่ากับ 1 ในเบื้องต้น (จากการคำนวณอย่างละเอียดพบว่า C = 1.033)

      ค่าพลังงานที่เทย์เลอร์คำนวณได้นี้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และปรากฏว่าใกล้เคียงกับค่าที่รัฐบาลมะกันเปิดเผยออกมาภายหลัง… เรียกได้ว่า ยอดสักฟิสิกส์ท่านนี้ได้ล้วงความลับสุดยอดทางการทหารของอเมริกา โดยใช้ข้อมูลที่ตีพิมพ์ในนิตยสารสำหรับคนทั่วไป!

 

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

1. วิเคราะห์มิตินิวเคลียร์

2. ยอดอัจฉริยะ

3. วินาทีระเบิด

4. ดอกเห็ดที่แสนสวยสยอง

5. ข้อมูลที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา