หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

ประกอบเข้าด้วยกันแล้วมันหมุนได้

           เมื่อคุณนำส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบเข้าด้วยกัน  มันคือมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเอง

อาร์มาเจอร์

       ในรูปข้างบน  เราไม่ได้เขียนขดลวดอาร์มาเจอร์ เพื่อไม่ให้ภาพดูรุงรัง  ให้สังเกตว่าเมื่ออาร์มาเจอร์หมุนมาอยู่ในแนวระดับ  ขั้วของแม่เหล็กไฟฟ้าจะเปลี่ยนทันที  ทำให้ขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กไฟฟ้าจะอยู่ทางด้านบนตลอดเวลาผลักกับขั้วเหนือของแม่เหล็กรูปเกือกม้า

      ถ้าคุณได้มอเตอร์มาสักตัว  ลองแกะดูภายใน ว่า มันประกอบด้วยส่วนต่างๆที่เขียนมาใช่หรือไม่   มอเตอร์ที่อธิบายในเบื้องต้น  เป็นมอเตอร์  2 เฟส  จึงมีขั้วแม่เหล็กเพียง  2  ขั้ว     แต่ถ้าเป็นมอเตอร์แบบ  3 เฟส จะต้องมีขั้วแม่เหล็ก  3  ขั้ว  แต่หลักการพื้นฐานเหมือนกัน  อย่างไรก็ตามข้อดีของมอเตอร์  3 เฟสมีอยู่มากเหมือนกัน ดังนี้

  • มอเตอร์แบบ 3 ขั้ว  หมุนได้ดีกว่ามอเตอร์แบบ 2  ขั้ว  และเกิดสมดุลต่อการหมุนมากกว่า  เพราะว่ามอเตอร์แบบ  2  ขั้ว มีการสะดุด  และแรงไม่ต่อเนื่องระหว่างมีการเปลี่ยนขั้วไฟฟ้า  ส่วนมอเตอร์แบบ 3 ขั้วมีการสะดุดน้อยกว่า

  • แต่ละครั้งที่มีการกลับหรือเปลี่ยนขั้วไฟฟ้าของมอเตอร์แบบ  2    ขั้วจะมีการสูญเสียมากกว่า

     คุณสามารถสร้างมอเตอร์ที่มีหลายขั้ว คือมากกว่า  3 ก็ได้  ขึ้นอยู่กับขนาดและกำลังของมอเตอร์

 

 

 หน้า   1    2    3    4    5

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา