หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 
 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แม่เหล็กไฟฟ้ากับมอเตอร์

             ถ้าเราต้องการจะเข้าใจการทำงานของมอเตอร์  จะต้องเข้าใจและศึกษาแม่เหล็กไฟฟ้าเสียก่อน  เพราะแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้า  อย่างไรก็ตามคุณก็สามารถสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าได้เองด้วยการพันขดลวดรอบตะปูสัก  100 รอบ  และต่อสายไฟของขดลวดเข้ากับแบตเตอรี่  เมื่อเปิดให้ไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด  ตะปูจะเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กเกิดขั้วเหนือและใต้ขึ้น

          ขณะที่ยังปิดสวิทช์ คือ ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล ให้แขวนตะปูตรงกลางระหว่างแม่เหล็กรูปเกือกม้า โดยเจาะรูตรงกลางของตะปู และสวมไว้กับเพลาเล็กๆเพื่อให้ตะปูหมุนได้คล่อง    ตอนแรกหัวตะปูอยู่ทางซ้าย  แต่เมื่อเปิดสวิทช์  กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดที่พันตะปู  ทำให้ตะปูเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยที่หัวตะปูจะเป็นขั้วใต้  ทำให้เกิดแรงผลักกับขั้วใต้ของแม่เหล็กรูปเกือกม้า  หมุนไปครึ่งรอบไปอยู่ในตำแหน่งดังรูปข้างล่าง หัวตะปูจะหมุนไปอยู่ทางซ้าย  และหยุดอยู่แค่นั้น

แม่เหล็กไฟฟ้าภายในสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กรูปเกือกม้า

            การหมุนครึ่งรอบของตะปูเป็นการหมุนแบบง่ายๆ อาศัยแรงผลักและแรงดึงของขั้วแม่เหล็กเท่านั้น  ถ้าเราต้องการให้ตะปูสามารถหมุนได้ครบรอบ จะต้องทำการกลับขั้วของแม่เหล็กไฟฟ้า  และทำให้ตะปูหมุนไปได้อีกครึ่งรอบ 

              คุณสามารถกลับขั้วของแม่เหล็กได้อย่างง่ายๆ โดยเปลี่ยนทิศทางการไหลของประจุไฟฟ้าภายในเส้นลวด  (กลับขั้วของแบตเตอรี่)   ดังนั้นเมื่อตะปูหมุนไปอีกครึ่งรอบเราก็ทำการกลับขั้วของแบตเตอรี่อีกให้ได้จังหวะที่เหมาะสม  การหมุนของตะปูจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดเลย  

อาร์มาเจอร์

       เราจะใช้อาร์เมเจอร์แทนตะปู       อาร์มาเจอร์ทำจากขดลวดพันรอบแท่งโลหะที่ทำเป็นแกน โดยมีคอมมิวเตเตอร์ติดอยู่กับแกน หมุนไปพร้อมกับแกนด้วย ในรูปภาพเป็นภาพที่มองจากมุมมองทั้งสามของอาร์มาเจอร์ คือ ด้านข้าง ด้านหน้า และด้านบน ถ้าเรามองจากทางด้านข้างคุณจะเห็นคอมมิวเตเตอร์ประกอบด้วยแหวนครึ่งซีก 2 อันติดอยู่กับเพลา แหวนแต่ละอันแตะกับเส้นลวดโดยผ่านทางแปรง

คอมมิวเตเตอร์ และแปรง

       ภาพที่เห็นนี้จะแสดงให้เห็นการทำงานของแปรงและคอมมิวเตอร์ไปพร้อมๆกัน เมื่ออาร์มาเจอร์หมุนไปได้ครึ่งรอบ มันจะกลับทิศทางของกระแสไฟฟ้า แปรงทำจากถ่านและสัมผัสหรือแตะอยู่บนผิวของโลหะของคอมมิวเตเตอร์ ดังนั้นถ้าใช้ไปนานๆ ถ่านจะถูกขัดสีจนสึก ต้องเปลี่ยนถ่านใหม่      

       ( Armature คือขดลวดหนึ่งหรือหลายขด ซึ่งหมุนอยู่ในไดนาโมหรือมอเตอร์ไฟฟ้า มักหมายรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือโวลเตจเหนี่ยวนำ เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก เช่นในหัวเข็มของเครื่องเล่นแผ่นเสียง ส่วนที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าในลำโพงเครื่องขยายเสียง รีเลย์เป็นต้น)

 

 

 หน้า   1    2    3    4    5

 

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>

 

 

 

 

 

ข้อสอบเอนทรานซ์

 

พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

•

วีดีโอการเรียนการสอน

• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน
 

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

 

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

 

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
 

เกมออนไลน์คลายเคลียด

 

หลักสูตรของภาควิชา